Jutarnji stih

Bog je Sotonu izvijestio o svemu

“Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene.” (Postanak 3,15)
Nesloga vlada između sila dobra i sila zla, između vjernih i nevjernih anđela. Krist i Sotona nisu u dogovoru i nikad neće biti. Prava Božja crkva uvijek je vodila odlučnu borbu protiv Sotoninih predstavnika. Sve dok se sukob ne okonča, vodit će se borba između zlih anđela i zlih ljudi na jednoj strani, a svetih anđela i iskrenih vjernika na drugoj. Bitka koja bjesni postajat će sve žešća kako se kraj bude približavao. One koji su se ujedinili sa sotonskim silama Gospodin je označio kao djecu tame. Nema i ne može biti prirodnog neprijateljstva između palih anđela i palih ljudi. I jedni i drugi su zli. U svojem otpadu i jedni i drugi njeguju zle osjećaje. Zli anđeli i zli ljudi udružuju se u očajnički savez protiv dobra. Sotona je znao da će, ako uspije navesti ljudski rod, kao što je naveo anđele, da se ujedine s njim u pobuni, imati jake snage s kojima će nastaviti sa svojim buntovništvom. U vojsci zla vlada nesklad i nesloga, ali svi oni su nepokolebljivi saveznici u borbi protiv Neba. Njihov jedini cilj je da ponize Boga, a njihova brojnost ulijeva im nadu da će uspjeti zbaciti s trona Svemoćnoga. Kada su Adam i Eva smješteni u Edenski vrt, bili su nevini i bezgrešni, u savršenom skladu s Bogom. U njihovom srcu nije bilo neprijateljstva. Ali kada su sagriješili, njihova narav više nije bila bezgrešna. Učinivši upravo ono što im je Bog izričito rekao da ne čine, stali su na stranu palog neprijatelja i postali zli. Da se Bog nije umiješao, pali ljudi bi sa Sotonom uspostavili čvrst savez protiv Neba. Ali kada su izgovorene riječi: “Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene, između roda tvojeg i roda njezina: on će ti glavu satirati, a ti ćeš mu vrebati petu”, Sotoni je bilo jasno da je napravljen neki plan kojim se bića koja su pala stavljaju u povoljan položaj i njihova narav obnavlja na Božju sliku, bez obzira na to što je on uspio iskvariti, navesti ljude da pogriješe, da povjeruju u njegovu laž i posumnjaju u Boga. Vidio je da će to što ih je naveo na kušnju ispasti loše po njega i da će se naći u položaju u kojem ne može pobijediti. … Bog se zavjetovao da će u ljudsko srce unijeti novo načelo — mržnju prema grijehu, prijevari, pretvaranju i svemu onome što ima obilježja Sotoninog lukavstva. (Manuscript 72, 1904.)


Komentiraj