Jutarnji stih

Bog osvježava

“Neka nam ne dodija činiti dobro, jer ćemo u svoje vrijeme žeti ako sad ne malakšemo.” (Galaćanima 6,9)

Zahvaljujem Bogu za mogućnost da budem jedan od njegovih literarnih evanđelista. Odmah nakon što sam završio tečaj na Adventističkom teološkom fakultetu, braća Mondol, Bairagee i Mandai učili su me praktičnim vještinama kolportaže. Jednoga dana brat Mondol me je poveo u posjet k određenom zastupniku u parlamentu, ali čovjek nije bio u svojem uredu. Predstavili smo se njegovom tajniku, a nas je on upitao iz kojeg kraja dolazimo i kojoj vjerskoj skupini pripadamo i sl. Kad sam mu rekao da sam adventist, želio je znati jesam li rođen u kršćanskom domu ili sam se obratio na kršćanstvo. Rekao sam mu da sam hinduist obraćen na adventizam, a on me je onda upitao: “Ako ste htjeli promijeniti vjeru, zašto ste postali krćanin a ne musliman?”
Sada sam mu imao priliku objasniti zašto sam izabrao kršćanstvo. Rekao sam mu: “Gospodine, u Adventističkoj crkvi sam pronašao istinu. Sljedbenici adventizma ne konzumiraju štetne droge, alkohol, čaj, kavu, vino ni duhanske proizvode. Ne jedu nečiste namirnice poput svinjetine i ribe bez ljusaka. Nadalje,” rekao sam mu, “mi svetkujemo subotu kao dan bogoslužja i odmora jer nas Biblija uči da tako činimo.” Zatim sam mu naveo citate iz Kur’ana o suboti. Naš razgovor se pretvorio u dugu raspravu. On me pozorno slušao i prekidao me kad god nije razumio zaključak koji sam iznosio. Neka naša adventistička vjerovanja istovjetna su s muslimanskim vjerovanjima, tako da je pohvalio ono što činimo. Rekao je da cijeni naše napore da se približimo ljudima s ovim zdravim doktrinama.
Rad literarnog evanđelista zahtijeva nepokolebljivu posvećenost. Katkad se vraćam kući navečer tako umoran da mi se u glavi javlja pomisao da ću odustati. Ali kad se nađem u krevetu, čujem tihi glas kako mi govori da se ne obeshrabrujem, da sada samo spavam i slijedim Njegove upute i Bog me osvježava za novi dan kad ću ponovno kucati na vrata. Obavljajući ovaj posao iz dana u dan, i iz mjeseca u mjesec, molim se za svoje kolege literarne evanđeliste širom svijeta. Sada se nadam da ću dovesti svoje hinduističke roditelje Isusu. Znam da Sveti Duh već radi u njihovom srcu.
Amit Kumar Sircar, Bangladeš


Komentiraj