Bog razumije

9. 02. 2024.

“Uistinu, svi mi primismo od njegove punine; milost za milost.” (Ivan 1,16)

Otkako je Isus došao prebivati među nama, znamo da Bog poznaje naše kušnje i suosjeća s nama u našim žalostima. Svaki Adamov sin i kći mogu shvatiti da je naš Stvoritelj prijatelj grešnicima. U svakom nauku o milosti, u svakom obećanju radosti, u svakom činu ljubavi, u svakoj božanskoj privlačnoj sili koja se otkrila u Spasiteljevom životu na Zemlji, mi vidimo da je “s nama Bog”.

Sotona predstavlja Božji zakon ljubavi kao zakon sebičnosti. On objavljuje da je nama nemoguće poslušati njegova pravila. On okrivljuje Stvoritelja za pad naših praroditelja i sve patnje koje su nastale, navodeći ljude da Boga smatraju začetnikom grijeha, patnje i smrti. Isus je trebao razotkriti ovu prijevaru. Kao jedan od nas, On je trebao pružiti primjer poslušnosti. Stoga je uzeo na sebe našu narav i prošao kroz naša iskustva. “Zato je u svemu morao postati sličan svojoj braći.” (Hebrejima 2,17) Ako bismo morali snositi bilo što od onoga što Isus nije podnio, Sotona bi na toj pojedinosti prikazao kako je Božja sila za nas nedostatna. Zbog toga je Krist bio “iskusan u svemu (kao i mi)” (Hebrejima 4,15). On je podnio svaku kušnju kojoj smo mi izloženi. On nije upotrijebio nikakvu silu u svoju korist koja nije darežljivo ponuđena i nama. Kao čovjek suočio se s kušnjom i svladao je u sili koja Mu je dana od Boga. On kaže: “Milje mi je, Bože moj, vršit volju tvoju, Zakon tvoj duboko u srcu ja nosim.” (Psalam 40,8) Dok je hodio čineći dobro, iscjeljujući sve koje đavao bješe nadvladao, On je jasno upućivao ljude na karakter Božjeg zakona i na narav svoje službe. Njegov život svjedoči da i mi možemo na isti način poslušati Božji zakon.

Svojom je ljudskom naravi Krist dodirnuo čovječanstvo; a božanskom je bio povezan s Božjim prijestoljem. Kao Sin Čovječji dao nam je primjer poslušnosti; kao Sin Božji daje nam silu da poslušamo. Krist je iz grma na gori Horebu progovorio Mojsiju govoreći: “Ja sam koji jesam.” … A nama kaže: “Ja sam Pastir dobri.” “Ja sam živi kruh.” “Ja sam put, istina i život.” “Dana mi je sva vlast, nebeska i zemaljska.” (Ivan 10,11; 6,51; 14,6; Matej 28,18) Ja Jesam sigurnost je svakog obećanja. Ja Jesam; ne bojte se. “Bog je s nama” jamstvo je našeg oslobođenja od grijeha, sigurnost naše sile da poslušamo zakon Neba. (Isusov život, str. 11,12)