Jutarnji stih

Bolja obećanja

“Naš veliki svećenik dobio je toliko uzvišeniju službu koliko je posrednik boljega Saveza, boljega jer je uzakonjen na boljim obećanjima. ” (Hebrejima 8,6)

Izraelcima je posebno naglašeno da ne smiju gubiti iz vida Božje zapovijedi, i da će im poslušnost zapovijedima donijeti snagu i blagoslov. (Izraelski proroci i kraljevi, str. 187)
Oni su bili svjedoci objavljivanja Zakona u zapanjujućem veličanstvu, da su drhtali od straha u podnožju gore, a ipak samo nekoliko tjedana kasnije oni su raskinuli Savez s Bogom i klanjali se ljevanim kipovima. Nisu se mogli nadati primanju Božje naklonosti kroz Savez koji su prekršili, i sada uviđajući svoju grešnost i potrebu za oprostom, oni su osjetili potrebu za Spasiteljem koji se otkrio u Abrahamovom Savezu i kojeg je žrtveni sustav nagovještavao. Oni su se sada vjerom i ljubavlju bili vezali s Bogom kao svojim Izbaviteljem iz ropstva grijeha. Sada su bili spremni cijeniti blagoslove novog Saveza.
Uvjeti starog Saveza su bili: poslušaj i živi: “Tko ih vrši, u njima će naći život.” (Ezekiel 20,11; Levitski zakonik 18,5) Ali, “Proklet bio koji ne bude držao riječi ovoga Zakona i vršio ih.” (Ponovljeni zakn 27,26) Novi Savez je bio utemeljen na “boljim obećanjima”, na obećanju o oprostu grijeha i milosti Božjoj koja obnavlja srce i dovodi ga u sklad s načelima Božjeg zakona. (Patrijarsi i proroci, str. 305)
Blagoslovi novoga Saveza zasnovani su isključivo na milosti kojom se opraštaju nepravde i grijesi. … Svi koji ponize svoje srce, priznaju svoje grijehe, naći će milost, milosrđe i sigurnost. Je li Bog, ukazavši milost grešniku, prestao biti pravedan? Je li prestao poštovati svoj sveti Zakon i hoće li odsad olako prelaziti preko njegovog kršenja? Bog je istinit. On se nikada ne mijenja. Uvjeti spasenja uvijek su isti. Život, vječni život, obećan je svima koji se pokoravaju Božjem zakonu. …
U novom Savezu uvjeti pod kojima se može steći vječni život isti su kao i u starom — savršena poslušnost. … U novom i boljem Savezu Krist je izvršio Zakon za prekršitelje Zakona, za one koji su Ga vjerom prihvatili kao svojeg osobnog Spasitelja. … Pod boljim Savezom mi smo se očistili od grijeha Kristovom krvlju. (7BC 931)


Komentiraj