Jutarnji stih

Božanske vjerodajnice

“Ja više ne ostajem u svijetu. A oni ostaju u svijetu, dok ja idem k tebi. Sveti Oče, čuvaj u svome imenu one koje si mi dao da budu jedno kao mi!” (Ivan 17,11)
Jedinstvo i sklad koji trebaju postojati među Kristovim učenicima opisani su ovim riječima: “Da budu jedno kao mi.” Ali koliko njih se povuče i misle da su naučili sve što je potrebno. … Oni koji odluče stajati izvan granica tabora, ne mogu znati što se događa u unutarnjem krugu. Oni moraju doći u dvorište, jer kao narod moramo biti ujedinjeni u vjeri i cilju. … Upravo preko ovog jedinstva mi moramo osvjedočiti svijet u Kristovu namjeru i ponijeti božanske vjerodajnice u svijet. … “Ja u njima, a ti u meni — da postanu potpuno jedno, da svijet upozna da si me ti poslao i da si njih ljubio kao što si mene ljubio.” (Ivan 17,22.23) Razumijemo li značenje ovih riječi? Možemo li ih prihvatiti? Možemo li izmjeriti ovu ljubav? Pomisao da nas Bog ljubi kao što ljubi svojega Sina trebala bi nas ujediniti u zahvalnosti prema Njemu i u slavljenju. Osigurano nam je sve što je potrebno da bi nas Bog mogao ljubiti kao što ljubi svojega Sina, i to se događa zahvaljujući našem jedinstvu s Kristom i jednih s drugima. Svatko od nas mora doći na izvor i sam piti. Tisuću ljudi oko nas može piti s izvora spasenja, ali mi se nećemo osvježiti ako sami ne popijemo. Mi moramo sami vidjeti ljepotu, svjetlo Božje riječi, i zapaliti našu svijeću na božanskom oltaru da bismo mogli otići u svijet držeći Riječ života kao sjajnu, blistavu svjetiljku. … Kako su dragocjene ove riječi: “Oče, hoću da i oni koje si mi dao budu sa mnom: da gledaju slavu, slavu koju si mi dao.” (redak 24) … Krist želi da mi gledamo Njegovu slavu. Gdje? U nebeskom kraljevstvu. On želi da mi budemo jedno s Njim. Kakva misao! Zbog toga toliko želim da učinimo svaku žrtvu za Njega! On je moja ljubav, pravednost, utjeha, kruna radosti i On želi da mi gledamo Njegovu slavu. (Review and Herald, 11. ožujka 1890.)


Komentiraj