Božanski Savjetnik

9. 05. 2023.

“Pripravite put Gospodnji, poravnajte mu staze.” (Marko 1,3)

U radu na pripremi puta Gospodnjeg na raspolaganju su nam sva nebeska blaga. Providnost je osigurala dovoljno sile u univerzumu nebeskih oruđa da misionarski rad uspije ako se ljudska oruđa osposobe i u potpunosti pripreme za uzvišeni posao. Naš dosadašnji uspjeh bio je potpuno razmjeran našim naporima. Bog svakoj duši koja tvrdi da vjeruje u Isusa ukazuje čast da upotrijebi svoje sposobnosti u Njegovoj službi.

Nema mjesta za potištenost i beskorisno strahovanje ako se oni koji su stekli iskustvo i spoznaju istine zadrže ispod svijetlih zraka Sunca Pravednosti jer je Gospodin milostiv, a Kristova molitva za Njegove učenike glasila je da budu jedno kao što je On jedno s Ocem. “Da svijet vjeruje da si me ti poslao! Ja sam im predao slavu koju si ti meni dao, da budu jedno kao što smo mi jedno.” (Ivan 17,21.22) …

Sve više božanskih oruđa udruživat će se s ljudskim naporima kako bi se ostvarilo djelo za posljednje vreme. Posao će najvjerojatnije biti prekinut na najneočekivaniji način. …

Pristupanje istini odvijat će se brzo, što će iznenaditi Crkvu. Božje ime bit će proslavljeno. Ograničena ljudska bića čudit će se i diviti. Crkva sada ima iznimnu prednost da živo sudjeluje kao aktivni suradnik s nebeskim posrednicima. Svaki kršćanin treba postati osoba koja se s Bogom zalaže za druge. Oni će pokazati koliko vole Isusa i duše koje je kupio svojom krvlju.

Vjernici u crkvi sada su povlašteni dragocjenom prilikom da steknu uzvišenije i svetije iskustvo, uljepšano Kristovim osobinama. … On mora biti njihov božanski Savjetnik, a crkva kao cjelina i njezini članovi moraju pokazati duh posredovanja i hrvanja s našim Bogom koji drži Savez radi njih samih kao i radi stražara na zidinama Siona i radnika u Božjem djelu, da bi mogli biti odjeveni u odjeću spasenja i da u ovo vrijeme imaju silu pobjeđivati s Bogom kako bi mnoge duše postale rodovi njihove službe. (Letter 43a, 1890.)

Za razmišljanje: Kako ću danas nekoga povesti Kristu?

 

Preporučujemo: