Božanski Sijač

20. 03. 2023.

“Sijač sije riječ.” (Marko 4,14)

Prorok Izaija iznosi dojmljivo svjedočanstvo o Kristu: “Jer, dijete nam se rodilo, sina dobismo; na plećima mu je vlast. Ime mu je: Savjetnik divni, Bog silni, Otac vječni, Knez mironosni.” (Izaija 9,5) …

Krist je ukorio svoje učenike što tako sporo shvaćaju. Bili su pod utjecajem načela i starih predaja, tako da su istine koje je izgovorio najveći Učitelj kojega je svijet ikada poznavao, za njih bile često izgubljene. Krist ih je naveo da shvate da im je darovao istinu čiju vrijednost nisu potpuno uviđali. Nakon uskrsnuća, dok je s dvojicom svojih učenika išao u Emaus, prosvijetlio je njihov razum da mogu razumjeti Pisma i tako im objasnio Stari zavjet da su u njegovom nauku prepoznali značenje koje ni sami pisci nisu shvaćali.

Kristove riječi prikazane su kao nebeski kruh. Dok su učenici upijali Kristove riječi, njihovo razumijevanje bilo je oživljeno. Dok su marljivo tražili istinu kao skriveno blago, bolje su shvatili vrijednost Kristove milosti i pravednosti. Time što su razumjeli Njegov nauk, zakoračili su iz noćne tame u podnevni sjaj.

Djelo nijednog čovjeka nije savršeno. Dubina ljudskog uma može se izmjeriti. Najbogatiji rudnici ljudskog stvaralaštva nisu neiscrpni. Međutim, ni najviši, ni najdublji, ni najširi let mašte ne može otkriti Boga. Beskonačni se krije iza svega što mi u našoj snazi možemo shvatiti; Duh Sveti mora nam Ga otkriti. Mnogi su zadovoljni površnim istinama otkrivenja. Dragocjeni biseri istine neprimijećeni su jer se njihova vrijednost ne može vidjeti. Neka proučavatelj Biblije upregne svoj um dok proučava Božju riječ zato što značenje često leži skriveno ispod površine. Tako stečeno znanje bit će poput nebeskog sjemena koje je zasadio božanski Sijač. (Signs of the Times, 22. prosinca 1898.)

Za razmišljanje: Ako mi Duh Sveti treba pomoći da prihvatim sjeme koje je božanski Sijač posijao, koliko se često molim za ovaj Dar prosvjetljavanja uma?

 

Preporučujemo: