Božanski učitelj

5. 02. 2024.

“Ime mu je: Savjetnik divni, Bog silni, Otac vječni, Knez mironosni.” (Izaija 9,5)

Učitelj poslan od Boga bio je najveći i najbolji Dar što ga je Nebo moglo dati ljudima. Stajao je u savjetima Najvišega, prebivao u najskrovitijem svetištu vječnoga i bio izabran da čovječanstvu osobno otkrije spoznaju o Bogu.

Preko Krista nas je obasjala svaka zraka božanske svjetlosti koja je ikad dosegnula naš grešni svijet. On je u svim stoljećima govorio preko svih koji su ljudima objavljivali Božju riječ. Sve vrline najvećih i najplemenitijih duša na Zemlji bile su samo Njegov odraz. Josipova neporočnost i dobrota, Mojsijeva vjera, krotkost i duga strpljivost, Elizejeva čvrstina, Danielova plemenita čestitost i postojanost, Pavlova revnost i požrtvovnost; umna i duhovna snaga koja se pokazala u tim ljudima, ali i u svima ostalima koji su ikad živjeli na Zemlji — samo su zrake sjaja Njegove slave. On je bio savršeni ideal.

Da bi otkrio taj ideal, jedino pravo mjerilo onoga što je postignuto, i pokazao što svako ljudsko biće može postati i što će postati prebivanjem božanskoga u ljudskome kod svih koji Ga prime, Krist je došao na svijet. Došao je pokazati kako ljudi trebaju biti odgajani kao što dolikuje Božjoj djeci i kako već na Zemlji trebaju primjenjivati načela Neba i živjeti nebeskim životom.

Bog je dao svoj najdragocjeniji Dar da bi zadovoljio najveću čovjekovu potrebu. Svjetlost se pojavila kad je tama u svijetu bila najdublja. Lažno učenje dugo je odvajalo ljudski um od Boga. U općeprihvaćenim odgojnim sustavima ljudsko mudrovanje zamijenilo je božansku objavu. Umjesto mjerila istine što ih je Nebo dalo, ljudi su prihvatili mjerilo koje su sami postavili. Okrenuli su se od Svjetlosti života da bi hodili po svjetlosti uljanice koju su sami zapalili. …

Onaj tko nastoji preobratiti čovječanstvo, mora Ga razumjeti. Ljudi se mogu pridobiti i uzdignuti samo suosjećanjem, povjerenjem i ljubavlju. Krist nam se otkrio kao veliki Učitelj: od svih koji su ikad živjeli na Zemlji, samo je On savršeno razumio ljudsku dušu. (Odgoj, str. 63,64,66)