Božanski Zakonodavac

13. 07. 2023.

“Jer, Bog je naš sudac, Bog je naš zakonodavac, Bog je naš kralj, on će nas spasiti.” (Izaija 33,23 — SHP)

Dan Gospodnji koji je Ivan spomenuo je subota, dan u koji je Gospodin počinuo nakon velikog djela stvaranja, koji je posvetio i blagoslovio zato što se toga dana odmarao. Ivan je isto tako vjerno svetkovao subotu na otoku Patmosu kao kada je bio među ljudima i toga im dana propovijedao. Gole stijene oko njega podsjećale su ga na stjenovitu goru Horeb i na riječi koje je izgovorio sâm Jahve objavljujući narodu svoj Zakon: “Sjeti se da svetkuješ dan subotni.” Božji Sin progovorio je Mojsiju s vrha brda. Bog je stijene pretvorio u svoje Svetište. Njegov Hram nalazio se na vječnim brdima. Božanski Zakonodavac spustio se na stjenovitu planinu i pred cijelim narodom izgovorio svoj Zakon tako da su svi bili zadivljeni velikim i dojmljivim prikazom Njegove moći i slave, i bojali se prekršiti Njegove zapovijedi. … Gospodnji zakon je nepromjenjiv i ploče na kojima je On napisao svoj Zakon bile su od tvrdog kamena, koji je prikazivao trajnost Njegovih propisa. Stjenoviti Horeb postao je sveto mjesto za sve koji vole i poštuju Božji zakon.

Dok je Ivan razmišljao o prizorima na Horebu, Duh Onoga koji je posvetio sedmi dan spustio se na njega. Razmišljao je o Adamovom grijehu koji je potekao iz kršenja Božjeg zakona i o strašnim posljedicama tog kršenja. Beskrajna ljubav koju je Bog pokazao kada je svojega Sina dao da otkupi grešni ljudski rod, činila mu se tako velika da se ljudskim jezikom nije mogla izraziti njezina veličina. I dok ju je opisivao u svojim poslanicama, pozivao je Crkvu i svijet da je upoznaju. (The Sanctified Life, str. 74,75)

Svi koji poštuju subotu kao znak između sebe i Boga … poštovat će i načela Njegove vladavine. Oni će u svoj svakidašnji život unositi zakone Njegova kraljevstva. Svakoga dana oni će se moliti da svetost subote počiva i na njima. (Moj život danas, str. 263)

Za razmišljanje: Kakvu mi poruku Isus šalje kada svetkujem subotu?