Božanski Zastupnik

31. 07. 2023.

“Gle, u dlanove sam te svoje urezao, zidovi tvoji svagda su mi pred očima.” (Izaija 49,16)

Sotona vodi točne izvještaje o svim grijesima na koje je naveo pripadnike Božjeg naroda, pa zato sada podiže optužbe protiv njih izjavljujući da su svojim grijesima izgubili pravo na božansku zaštitu i da ih on ima pravo uništiti. On tvrdi da su jednako kao i on nedostojni Božje naklonosti. Ruga se: “Zar su to ljudi koji trebaju zauzeti moje mjesto na Nebu, i mjesto anđela koji su se udružili sa mnom? Oni tvrde da poštuju Božji zakon; a jesu li stvarno održali njegove propise? Zar nisu upravo oni voljeli sebe više nego Boga? Zar nisu svoje interese stavljali iznad interesa Njegove službe? Zar nisu voljeli ono što je na svijetu? Pogledajte grijehe koji obilježavaju njihov život! Pogledajte njihovu sebičnost, njihovu zlobu, mržnju koju pokazuju jedni prema drugima! Zar će Bog mene i moje anđele protjerati iz svoje blizine, a nagraditi one koji su krivi za iste grijehe? Ti to ne možeš učiniti, o Gospodine, i ostati pravedan! Pravednost zahtijeva da i njima bude izrečena kazna!”

Međutim, iako su Kristovi sljedbenici griješili, ipak se nisu prepustili vlasti sotonskih sila. Oni su se pokajali za svoje grijehe. Oni su tražili Gospodina ponizno i skrušeno, i božanski je Zastupnik podigao glas u njihovu korist. Onaj koji je zbog njihove nezahvalnosti pretrpio najveće muke, koji zna njihove grijehe, ali i njihovo pokajanje, izjavio je: “Suzbio te Jahve, Satane! Ja sam dao svoj život za te duše. Oni su urezani na dlanove mojih ruku. Oni su možda nesavršeni po karakteru; možda su neuspješni u svojim pokušajima, ali su se pokajali, i ja sam im oprostio, ja sam ih prihvatio!”

Sotonini su napadi snažni, njegove prijevare podmukle, ali je Božje oko na Njegovom narodu. Muke toga naroda su velike, plamen ognjene peći kao da će ga proždrijeti, ali Isus će ga izvesti kao zlato pretopljeno u vatri. Njegove će tjelesnosti nestati, da bi se preko njega savršeno pokazao Kristov lik. (Proroci i kraljevi, str. 374,375)

Za razmišljanje: Jesam li se pokajao za svoje grijehe i potpuno predao svoj život Isusu, svojem božanskom Zagovorniku?