Božja pravednost obranjena

31. 12. 2013.

“Jer stoji pisano: ‘Tako mi života — veli Gospodin — meni će se pokloniti svako koljeno, i svaki će jezik hvaliti Boga.’” (Rimljanima 14,11)

Zašto je bilo dopušteno da veliki sukob traje vjekovima? Zašto Sotonino postojanje nije bilo prekinuto na početku njegove pobune? Samo zato da bi se svemir mogao uvjeriti u pravednost Božjeg postupanja prema zlu, da bi grijeh mogao biti zauvijek osuđen. U planu otkupljenja postoje visine i dubine koje ni sama vječnost neće istražiti, čuda u koja i anđeli žele zaviriti. Od svih stvorenih bića samo su otkupljeni stekli iskustvo u stvarnom sukobu s grijehom; oni su radili sa Kristom, i više i od samih anđela upoznali zajednicu Njegovih muka; zar oni ne mogu posvjedočiti u korist nauka o otkupljenju — da kažu nešto što bi moglo koristiti bezgrešnim bićima?…
“U crkvi njegovoj sve govori o slavi njegovoj” (Psalam 29,9 — DK), i pjesma koju će pjevati izbavljeni… objavljivat će Božju slavu: “Velika su i divna tvoja djela, Gospodaru, Bože, Svemogući! Pravedni su i ispravni tvoji putovi, Kralju naroda! Tko da te, Gospodaru, ne poštuje i tvoje ime ne slavi? Ti si, naime jedini svet.” (Otkrivenje 15,3.4) (Odgoj, str. 273)
Zli su kao u zanosu promatrali krunidbu Božjeg Sina. Vide u Njegovim rukama ploče božanskog Zakona, naredbe koje su prezirali i kršili. … Sad je razjašnjeno svako pitanje o istini i zabludi koje se pojavilo u dugotrajnom sukobu. Posljedice pobune, plodovi odbacivanja božanskih propisa izloženi su pogledu svih razumnih stvorenja. Cijelom svemiru prikazano je djelovanje Sotonine vladavine nasuprot Božjoj vladavini. Sotonu su osudila njegova vlastita djela. Božja mudrost, Njegova pravednost i dobrota sada su u cijelosti opravdani. Sada je jasno da je On svaki svoj postupak u velikom sukobu učinio držeći u vidu vječno dobro svog naroda i svih svjetova što ih je stvorio. … Imajući pred očima sve činjenice velikog sukoba, čitav svemir, i vjeran i pobunjen, jednoglasno objavljuje: “Pravedni su i ispravni tvoji putovi, Kralju naroda!” (Otkrivenje 15,3) (Velika borba, str. 526—528)