Jutarnji stih

Božja riječ je naše svjetlo

„Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka i svjetlo mojoj stazi.“ (Psalam 119,105)

Imam jasnu poruku od Gospodina za narod koji tvrdi da vjeruje u istinu za ovo vrijeme. …

Biblija je Božja poruka Njegovom narodu. Dok proučavamo ove žive riječi, trebamo imati na umu da se njima Bog obraća svojem narodu. Moramo se potruditi da ta Riječ postane naš savjetnik. … Da smo shvatili važnost proučavanja Pisma, koliko bismo ga marljivije proučavali! … Čitali bismo ga i proučavali kao sigurno svjedočanstvo što Bog očekuje od nas.

Bibliju trebamo proučavati s posebnim zanimanjem, jer ona sadrži najdragocjenije informacije koje smrtna bića mogu dobiti ukazujući nam na način kako se trebamo pripremiti za dolazak Sina Čovječjeg na nebeskim oblacima, kako da odbacimo grijeh, kako da obučemo bijelu odjeću karaktera koja će nam omogućiti da uđemo u stanove za koje je Krist rekao svojim učenicima da ih ide pripremiti za njih. …

Ako ne primimo Božju riječ kao hranu svoje duše, nećemo dobiti najveće blago koje je pripremljeno za muškarce i žene, jer je Božja riječ poruka svakoj duši. … Ako je poslušamo, ona će nam dati duhovnu snagu i život. Čista, duhovna rijeka koja ulazi u život kao živo iskustvo, donosi vječni život onomu tko je prima.

Božja riječ je naše svjetlo. To je Kristova poruka Njegovim subaštinicima koji su otkupljeni uz cijenu Njegove krvi. Ona je napisana za naše usmjerenje i ako tu Riječ prihvatimo kao svojeg savjetnika, nikada nećemo skrenuti na krivi put. …

Duhovni život izgrađuje se hranom koja se daje mislima i ako jedemo hranu koju nam pruža Božja riječ, posljedica će biti duhovno i duševno zdravlje. …

Svatko od nas određuje svoju vječnu sudbinu; potpuno je u našim rukama hoćemo li steći vječni život. Hoćemo li oživiti pouke objavljene u Božjoj riječi, velikom udžbeniku života? Ona je najveći, a ipak najjednostavnije napisan i lako razumljiv udžbenik koji je ikada ponuđen ljudskim bićima. To je jedina knjiga koja će pripremiti muškarce i žene za život koji se mjeri s Božjim životom. (Review and Herald, 22. ožujka 1906.)


Komentiraj