Božji pečat je subota

14. 12. 2016.

“Ja sam Jahve, Bog vaš! Po uredbama mojim hodite, čuvajte i vršite moje zakone, i svetkujte moje subote, neka one budu znak između mene i vas, kako bi se znalo da sam ja Jahve, Bog vaš!” (Ezekiel 20,19.20)
Subota je dana cijelom čovječanstvu kao uspomena na djelo stvaranja. Kada je postavio temelje Zemlji, kada je obukao cijeli svijet u prelijepu odjeću i stvorio sva čuda na zemlji i u moru, veliki Jahve uspostavio je subotnji dan i posvetio ga. … Bog je posvetio i blagoslovio dan u koji je počinuo od svih svojih čudesnih djela. Tu subotu, posvećenu od Boga, trebalo je držati kao vječni Savez. Ona je spomenik koji će trajati kroz vjekove, sve do kraja povijesti ove Zemlje. … Tijekom boravka u Egiptu, Izraelci su tako dugo gledali i slušali idolopokloničke običaje da su u velikoj mjeri izgubili znanje o Bogu i Njegovom Zakonu, pa i osjećaj za važnost i svetost subote. Zakon je dan po drugi put da bi ih podsjetio na sve ono što su zaboravili. Božjim zakonskim odredbama definirana je praktična vjera za cijelo čovječanstvo. … Ima onih koji smatraju da je subota dana samo Hebrejima, ali Bog to nikad nije rekao. On je subotu povjerio svojem narodu Izraelu kao svetinju, ali i sama činjenica da je Sinajska pustinja, a ne Palestina bila mjesto koje je On odabrao da tu objavi svoj Zakon, otkriva da ga je namijenio cijelom čovječanstvu. Zakon Deset zapovijedi star je koliko i sam svijet. Prema tome, uspostavljanje subote nije vezano za Hebreje ništa više nego za sva ostala stvorenja. Bog je svetkovanje subote učinio obveznim za sve ljude. “Subota je”, to je jasno rečeno, “stvorena radi čovjeka” (Marko 2,27). Zato neka svatko tko je u opasnosti da bude prevaren u tom pogledu, obrati pozornost na Božju riječ umjesto na ljudske tvrdnje. … Svaka osoba je stavljena na kušnju, slično kao Adam i Eva u Edenu. Kao što je stablo spoznaje bilo smješteno posred Edenskog vrta, tako je i zapovijed o suboti stavljena u sredinu Dekaloga. U pogledu ploda stabla spoznaje izrečena je zapovijed: “Ali sa stabla spoznaje dobra i zla da nisi jeo! U onaj dan u koji s njega okusiš, zacijelo ćeš umrijeti!” (Postanak 2,17) O suboti je Bog rekao: “Držite, dakle, subotu. … Tko je oskvrne, neka se pogubi.” (Izlazak 31,14) Kao što je stablo spoznaje dobra i zla bilo ispit Adamove poslušnosti, tako je i četvrta zapovijed ispit koji je Bog dao da bi ispitao odanost cijelog svojeg naroda. Adamovo iskustvo treba biti stalna opomena za nas, sve do kraja vremena. Ono nas upozorava da ne slušamo nikakvo uvjeravanje iz usta smrtnika ili anđela kojem je cilj da se ukloni makar i jedna kovrčica iz svetog Božjeg zakona. (The Review and Herald, 30. kolovoza 1898.)