Božji plan za mene

31. 12. 2017.

“A kad Jahve nad Vojskama odluči, tko da se usprotivi? Kada ruku ispruži, tko da je odvrati?” (Izaija 14,27)
“Svaki sudionik u povijesti zauzima određeno mjesto. Božje će veliko djelo prema Njegovom planu izvršiti svi ljudi bilo da su odlučili stati na stranu dobra, bilo zla. Suprotstavljajući se pravdi, ljudi postaju oruđe nepravde. Međutim, oni na to nisu prisiljeni. Oni ne moraju postati oruđe nepravde, kao što nije morao ni Kajin. … Ljudi različitih karaktera, pravedni i nepravedni, zauzet će svoje mjesto u Božjem planu. Karakterom koji su sami izgradili, oni će odigrati svoju ulogu u ispunjenju povijesti. U određenim kriznim trenucima naći će se na mjestu koje su sami pripremili. Vjerni i nevjerni imat će sličnu ulogu da kao svjedoci potvrde istinu. Svi će surađivati u ostvarivanju Božjih namjera poput Ananije, Kaife, Pilata i Heroda. Ubijajući Krista, svećenici su mislili da izvršavaju svoje namjere, ali su nesvjesno i nenamjerno ispunjavali Božji plan.” (Review and Herald, 12. lipnja 1900.) “Dok promatra sićušno sjeme što ga je sam načinio, Bog u njemu vidi prekrasan cvijet, grm ili ponosno stablo s velikom krošnjom. On ovako vidi mogućnosti što ih dobiva svako ljudsko biće. Naše postojanje ovdje na Zemlji ima određenu svrhu. Bog ima namjeru za naš život i On želi da mi ostvarimo najviše vrijednosti u razvitku svojeg karaktera. … On očekuje od mladih da njeguju svaki potencijal što ga sadrži njihova osobnost. … Neka gledaju na Krista kao na svoj Uzor i Ugled. Neka njeguju sveti ideal što ga je On pokazao u svojem životu, naime, uzvišeni cilj da svojim življenjem u svijetu učine svijet boljim. To je djelo na koje su mladi pozvani.” (Služba liječenja, str. 249) “Sada trebaš zauzeti u društvu i životu takav stav koji će ti omogućiti da ostvariš Božje namjere koje On ima s tobom.” (Poruka mladima, str. 15)

Leave a Comment