Božji plan za Piparo

3. 07. 2015.

“I uši će tvoje čuti riječ gdje iza tebe govori: To je put, njime idite, bilo da vam je krenuti nadesno ili nalijevo.” (Izaija 30,21)

Godine 2003. Lesbia Alvarado je napustila rodnu Venezuelu i upisala se na Sveučilište južnih Kariba u Trinidadu. Budući da su joj nedostajala sredstva za školarinu, odlučila je naporno raditi kako bi sama financirala svoj studij. Lesbia je u početku radila na kampusu, ali su joj ti prihodi bili nedovoljni da pokrije sve izdatke. Zatim je čula za studentski program literarnih evanđelista i upisala se u sveučilišni klub literarnih evanđelista. Bila je vrlo aktivna i s vremenom je postala predsjednica kluba.
Otprilike u to vrijeme dobila je poziv da tijekom školskih praznika kolportira u Kanadi. Međutim, nije mogla otići zbog komplikacija s vizom. Obeshrabrena i ojađena, čak je i plakala dok se molila Bogu i pitala Ga zbog čega joj nije dopustio da ide. Nakon mnogo molitava našla je mir i prihvatila da je Božja volja da ostane u Trinidadu i kolportira u Piparu, na siromašnom i opasnom području. Ova je odluka, međutim, izazvala i sumnje hoće li moći prodati dovoljno knjiga da bi dobila stipendiju. Ali budući da ju je Bog doveo na Trinidad, zaključila je da će je On voditi, brinuti se za nju i zaštititi je u Piparu.
Na kraju svih iskustava koja je doživjela, kolportaža u Piparu je ojačala Lesbijinu vjeru i približila je Gospodinu. On je osigurao sigurno utočište za nju i njezinog suradnika u dragoj kršćanskoj obitelji. U mnogim prigodama Sveti Duh je nadahnuo Lesbiju da odu na određena mjesta na kojima je bila nagrađena i mogućnošću da posvjedoči o svojoj vjeri i da proda velik broj knjiga.
Tijekom godina koje je provela na fakultetu, Bog je blagoslovio Lesbijin rad kao literarne evanđelistice osiguravši joj sredstva da diplomira na području znanosti o ponašanju. Ono što joj je donijelo još veću radost, velik broj njezinih kupaca predao je srce Isusu i ostao čvrst i postojan u istini. Do današnjeg dana ona zahvaljuje Bogu za Njegovo vodstvo u svojem životu. Vrijeme koje je provela kao literarna evanđelistica ojačalo je njezinu vjeru i odredilo njezinu opredijeljenost. Bog će je sigurno i dalje blagoslivljati dok bude slušala Njegov glas. Isti blagoslov spušta se na svu Božju djecu koja slušaju i slijede Njegov glas — “To je put, njime idite.
Mirto Presentacion, SAD

Leave a Comment