Božji planovi

17. 12. 2015.

“Jer ja znam svoje naume koje s vama namjeravam — riječ je Jahvina — naume mira, a ne nesreće: da vam dadnem budućnost i nadu.” (Jeremija 29,11)

Godine 1997. završavao sam srednju školu i nisam znao što da radim sa svojim životom. Počeo sam raditi u subotu i udaljavati se od Boga, pa sam Mu se počeo moliti da usmjeri moj život. Njegov je odgovor brzo došao!
U crkvi sam upoznao ženu koja je bila literarna evanđelistica. Pitala me je što ću učiniti sa svojom budućnošću. Rekao sam joj da nemam planove. Zatim je rekla: “Idi kolportirati!” i dala mi knjigu za čitanje. Ovaj me je susret promijenio.
Knjiga se zvala Colporteur Evangelist (Kolporter evanđelist). Pročitao sam cijelu knjigu i njezine riječi promijenile su moj život. Mnogi pročitani odlomci natjerali su mi suze na oči, zato što su baš oni bili potrebni mojem srcu. Želio sam učiniti upravo ono što je knjiga govorila — biti vjesnik nade i imati bogat duhovni život. Iako nisam provodio mnoge pojedinosti o kojima je knjiga govorila, želio sam baš tako živjeti, pa sam odlučio krenuti u kolportažu. Tri dana nakon sastanka s tom ženom, otputovao sam u drugi grad da bih otpočeo s kolportažom.
“Jer ja znam svoje naume koje imam s tobom”, odzvanjalo je u mojem umu. U tom trenutku sam razumio kakve misli i planove Bog ima za moj život. Prvo, shvatio sam da za Boga ništa nije nemoguće. Drugo, shvatio sam da me toliko ljubi da me može odvesti s jednog mjesta i staviti na drugo kako bi ostvario svoj plan. Treće, shvatio sam da nas uvijek vodi k nečemu boljem od onoga što smo radili prije.
Od tog susreta ja još uvijek kolportiram. Vjerujem da me je Gospodin baš za to pripremao. Naš biblijski tekst završava riječima da nam Bog namjerava dati “budućnost i nadu”. Bog zna što nam je potrebno i On nas vodi tamo gdje ćemo Mu najbolje poslužiti. Bog ima velike planove za tebe, planove da te unaprijedi. Uživaj u blagoslovljenom danu i vjeruj u Njega.
Javier Ramiro Massi Fernandez, Bolivija