Božji potpis

24. 07. 2018.

“I svetkujte moje subote, neka one budu znak između mene i vas, kako bi se znalo da sam ja Jahve, Bog vaš.” (Ezekiel 20,20)
Kako ćemo razlikovati istinske Božje sluge od lažnih proroka za koje je Krist rekao da će se podići da bi prevarili mnoge? Postoji samo jedan ispit karaktera — Zakon Jahvin. Izraelci su iznad svojih vrata stavili potpis u krvi da bi pokazali da su Božje vlasništvo. Tako Božja djeca u ovom vremenu trebaju nositi potpis koji je Bog odredio. Ona će se uskladiti s Božjim svetim zakonom. Svaki pripadnik Božjeg naroda obilježen je znakom, baš kao što je bio postavljen znak iznad vrata hebrejskih kuća da bi sačuvao narod od sveopće propasti. Bog objavljuje: “Dadoh im i svoje subote, kao znak između sebe i njih, neka znaju da sam ja Jahve koji ih posvećujem.” (Ezekiel 20,12) … Nema potrebe da nas netko prevari. … Sotonini radnici od Zemlje su napravili pozornicu za užase koje nijedan jezik ne može opisati. Rat i krvoproliće izazivaju narodi koji tvrde da su kršćani. Nepoštovanje Božjeg zakona donijelo je neizbježne posljedice. Velika borba se sada vodi ne samo između dva čovjeka. S jedne strane stoji Knez života koji djeluje kao zamjena i sigurnost za čovjeka; s druge je strane knez tame s palim anđelima pod svojim zapovjedništvom. … Doći će do oštrog sukoba između onih koji su odani Bogu i onih koji odbacuju Njegov Zakon. Crkva je prihvatila ruku svijeta. Odanost Božjem zakonu je potisnuta. Vjerski vođe naučavaju doktrinu ljudskih zapovijedi. Kao što je bilo u Noino vrijeme, tako je u današnje vrijeme u svijetu. Ali hoće li zbog rasprostranjene neposlušnosti i prijestupa oni koji drže Božji zakon imati manje poštovanja prema njemu da bi se ujedinili sa silama ovoga svijeta i Zakon proglasili nevažećim? Istinsku odanost neće pokolebati struja zla. Oni neće prezreti ni odbaciti ono što je Bog odvojio kao sveto. Ispit očekuje svakoga. Postoje samo dvije strane. Na kojoj ste vi strani? (Review and Herald, 6. veljače 1900.)

Leave a Comment