Božji zakon i Božje prijestolje

13. 03. 2013.

“Otvori oči moje da gledam divote tvoga Zakona!” (Psalam 119,18)

Bog je čovjeku dao svoj sveti Zakon kao mjerilo karaktera. Uz pomoć tog Zakona možete uvidjeti i nadvladati svaki nedostatak svojeg karaktera; možete se odvojiti od svakog idola i povezati se s Božjim prijestoljem zlatnim lancem milosti i istine. (2SM 318)
Moralni Zakon nikada nije bio sjena ili simbol. On je postojao još prije stvaranja čovjeka i postojat će sve dok bude postojalo Božje prijestolje. Bog nije mogao promijeniti ili preinačiti nijedno pravilo svojega Zakona da bi spasio čovjeka, zato što je Božji zakon temelj Njegove vladavine. On je nepromjenjiv, neopoziv, vječan i neograničen. Da bi se čovjek mogao spasiti i da bi se istodobno Božji zakon mogao održati, Božji Sin je morao ponuditi sebe kao žrtvu za grijeh. Onaj koji nije poznavao grijeh, učinio je sebe grijehom radi nas: umro je umjesto nas na Golgoti. Njegova smrt pokazuje uzvišenu Božju ljubav prema čovjeku, ali i nepromjenjivost Njegovog Zakona. …
Kristova slava otkrila se u Zakonu, koji je prijepis Njegovog karaktera, i Njegova moć preobražavanja djeluje na dušu sve dok se čovjek ne promijeni i ne postane sličan Njemu. Ljudi postaju dionici božanske naravi i bivaju sve sličniji svojem Spasitelju napredujući korak po korak u pokoravanju Božjoj volji, sve dok ne dostignu savršenstvo. (1SM 239,240)
Božji zakon nije bio dan samo Hebrejima. Njegova obvezatnost je trajna i sveopća. … Njegovih deset pravila jesu kao deset karika u lancu. Ako se jedna prekine, cijeli lanac postaje beskoristan. Ni jedan jedini propis nije se mogao povući ili promijeniti da bi prijestupnik bio spašen. (2BC 1014)
Kristova je namjera da se u Njegovoj Crkvi na Zemlji pokažu nebeski red, nebeska zamisao upravljanja, nebeski božanski sklad. Tako će se On proslaviti u svom narodu. Preko njih će Sunce pravde zasjati nepomućenim sjajem ovom svijetu. … Crkva obdarena Kristovom pravdom Njegova je riznica u kojoj se u punini i konačnom prikazu trebaju pojaviti plodovi Njegove milosti, Njegove blagodati i Njegove ljubavi. U čistoći i savršenstvu svog naroda Krist vidi nagradu za svoje poniženje i dodatak svojoj slavi — Krist, veliko Središte, iz kojeg zrači sva slava. (Isusov život, str. 565)

Leave a Comment