Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

Brojevi 10

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Brojevi 10.

1 I prozbori Gospod Mojsiju govoreći: 2 »Napravi sebi dvije trube, napravi ih od skovana srebra; neka ti služe za sazivanje zajednice i za pokretanje taborâ. 3 I kad se u njih zatrubi, neka se sva zajednica skupi k tebi na ulaz u Šator sastanka. 4 Ako li se zatrubi u jednu, neka se k tebi skupe knezovi, poglavari tisuća Izraelovih. 5 Ako se pak zatrubi poklič, neka krenu tabori utaboreni na istočnoj strani. 6 A kad zatrubite poklič po drugi put, neka krenu tabori utaboreni s južne strane; neka se zatrubi poklič za njihov pokret. 7 I kad se ima skupiti sva zajednica, zatrubite, ali ne oglašujte poklič. 8 A u trube će trubiti sinovi Aronovi, svećenici. I to neka vam bude odredba zanavijek, u sve vaše naraštaje. 9 I kad u svojoj zemlji pođete u rat na neprijatelja koji vas pritišće, onda trubama oglasite poklič, i bit ćete spomenuti pred Gospodom, Bogom svojim, i spašeni od svojih neprijatelja. 10 I u dan radosti svoje i na blagdane svoje i početke mjeseca svojih zatrubite u trube nad svojim paljenicama i nad svojim žrtvama pomirnicama; i neka to za vas bude spomen pred Bogom vašim. Ja sam Gospod, Bog vaš.« 11 I dogodi se — druge godine drugoga mjeseca, dvadesetoga dana u mjesecu — da se oblak podigao iznad tabernakula Svjedočanstva. 12 Tada se sinovi Izraelovi zaputiše iz Sinajske pustinje na svoja putovanja. I oblak se zaustavi u pustinji Paranu. 13 Tako prvi put pođoše na zapovijed što je Gospod dade preko Mojsija. 14 I prvi je krenuo stijeg tabora sinova Judinih po njihovim vojskama; a nad njihovom vojskom bio je Nahšon, sin Aminadabov. 15 Nad vojskom pak plemena sinova Jisakarovih bio je Netanel, sin Cuarov, 16 a nad vojskom plemena sinova Zebulunovih bio je Eliab, sin Helonov. 17 Zatim, pošto je tabernakul bio rastavljen, krenuše sinovi Geršonovi i sinovi Merarijevi noseći tabernakul. 18 Potom krenu stijeg tabora Rubenova po njihovim vojskama; a nad njihovom vojskom bio je Elicur, sin Šedeurov. 19 Nad vojskom pak plemena sinova Šimunovih bio je Šelumiel, sin Curišadajev, 20 a nad vojskom plemena sinova Gadovih bio je Eliasaf, sin Deuelov. 21 Zatim krenuše Kehatovci noseći svete predmete (tabernakul je imao biti podignut i prije njihova dolaska). 22 Potom krenu stijeg tabora sinova Efraimovih po njihovim vojskama; a nad njihovom vojskom bio je Elišama, sin Amihudov. 23 Nad vojskom pak plemena sinova Manašeovih bio je Gamliel, sin Pedahcurov, 24 a nad vojskom plemena sinova Benjaminovih bio je Abidan, sin Gidonijev. 25 Tada krenu stijeg tabora sinova Danovih, pozadinska straža za sve tabore, po njihovim vojskama; a nad njihovom vojskom bio je Ahiezer, sin Amišadajev. 26 Nad vojskom pak plemena sinova Ašerovih bio je Pagiel, sin Okranov, 27 a nad vojskom plemena sinova Naftalijevih bio je Ahira, sin Enanov. 28Takav je bio red putovanja sinova Izraelovih po njihovim vojskama. Tako su putovali. 29 I reče Mojsije Hobabu, sinu Midjanca Reuela, tasta Mojsijeva: »Mi smo se zaputili na mjesto za koje je Gospod rekao: ‘Vama ga dajem!’ Pođi s nama i dobro ćemo ti činiti, jer Gospod je obrekao dobro Izraelu.« 30 A on mu reče: »Ne idem, nego odlazim u zemlju svoju i k rodu svojemu.« 31 Nato Mojsije reče: »Molim te, ne ostavljaj nas! Budući da znaš gdje nam se u pustinji utaboriti, vrijedit ćeš nam kao oči. 32 I dogodit će se, ako s nama pođeš, dogodit će se da ćemo ono dobro što će ga Gospod nama činiti, i mi činiti tebi.« 33 Tako su s gore Gospodnje putovali tri dana hoda; a Kovčeg saveza Gospodnjega išao je pred njima ta tri dana hoda da im potraži počivalište. 34 I oblak Gospodnji bijaše danju nad njima kad bi kretali iz tabora. 35 I dogodi se, kad je Kovčeg polazio, da Mojsije reče: »Ustani, Gospode, pa nek se rasprše neprijatelji tvoji; i koji tebe mrze, neka bježe pred tobom!« 36 A dok je počivao, govoraše: »Vrati se, Gospode, mirijadama tisuća Izraelovih!«