Brojevi 22

2. 06. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Brojevi 22.

1 Tada sinovi Izraelovi otputovaše pa se utaboriše na moapskim ravnima onkraj Jordana, nasuprot Jerihonu. 2 A Balak, sin Ciporov, vidje sve što Izrael učini Amorejcima. 3 I Moab se silno uplaši toga naroda, jer ih bijaše mnogo, te Moaba uhvati strah zbog sinova Izraelovih. 4 Stoga Moab reče midjanskim starješinama: »Sad će ova svjetina popasti sve oko nas kao što vol popase travu po polju.« A Balak, sin Ciporov, bijaše u ono vrijeme moapski kralj. 5 I posla on glasnike Bileamu, sinu Beorovu, u Petor, što leži na Rijeci u zemlji sinova njegova puka, da ga pozovu govoreći: »Gle, neki puk izađe iz Egipta; prekrio je on, eno, površje zemlje i naselio se meni usuprot. 6 Zato sad, molim te, dođi, prokuni mi ovaj puk jer on je jači od mene. Možda ga uzmognem potući i istjerati iz zemlje. Jer znam da je blagoslovljen onaj koga blagosloviš i proklet onaj koga prokuneš.« 7 Tako starješine moapske i starješine midjanske krenuše s plaćom za vračanje u svojim rukama. I kad dođoše k Bileamu, kazaše mu riječi Balakove. 8 A on im reče: »Prenoćite noćas ovdje, a ja ću vam prenijeti riječ kako mi jeGospod bude izrekao.« I knezovi moapski ostanu kod Bileama. 9 Tada Bog dođe Bileamu i reče: »Tko su ti ljudi s tobom?« 10 Bileam pak reče Bogu: »Moapski kralj Balak, sin Ciporov, posla ih k meni govoreći: 11 ‘Gle, neki puk izađe iz Egipta i prekri površje zemlje. Dođi sad, prokuni mi ga, možda uzmognem navaliti na nj i istjerati ga.’« 12 Ali Bog reče Bileamu: »Ne idi s njima! Ne proklinji taj puk, jer on je blagoslovljen.« 13 I ujutro Bileam ustade pa reče Balakovim knezovima: »Odlazite u svoju zemlju, jer Gospod me ne htjede pustiti da idem s vama.« 14 Nato knezovi moapski ustadoše i pođoše Balaku pa mu rekoše: »Bileam ne htjede poći s nama.« 15 Balak i opet pošalje knezove brojnije i uglednije od onih. 16 I dođoše oni k Bileamu pa mu rekoše: »Ovako veli Balak, sin Ciporov: ‘Molim te, nemoj oklijevati, nego dođi k meni. 17 Jer ja ću ti doista veliku čast iskazati i učinit ću sve što mi kažeš. Zato dođi, molim te, prokuni mi ovaj puk.’« 18 Ali Bileam odgovori i reče slugama Balakovim: »Da mi Balak dadnei svoju kuću punu srebra i zlata, ne bih mogao prestupiti zapovijed Gospoda, Boga svojega, čineći bilo što, malo ili veliko. 19 Zato sad i vi, molim vas, ostanite noćas ovdje, kako bih doznao što će mi Gospod još kazati.« 20 I dođe noću Bog Bileamu pa mu rekne: »Ako tî ljudi dođu da te pozovu, ustani, pođi s njima; ali samo ono što ti jabudem govorio, samo to čini.« 21 I ujutro Bileam ustade pa osamari svoju magaricu te krenu s moapskim knezovima. 22 Ali gnjev Božji usplamtje što je on pošao. I anđeo Gospodnji stade na put da ga spriječi. A on je jahao na svojoj magarici, a s njim bijahu njegova dva momka. 23 Uto magarica spazi anđela Gospodnjega kako stoji na putu, a u ruci mu njegov isukani mač. Tada magarica skrene s puta i pođe u polje. A Bileam udari magaricu kako bi je vratio na put. 24 No anđeo Gospodnji stade na uskome prolazu među vinogradima, a bijaše ograda s jedne i ograda s druge strane. 25 I kad magarica spazi anđela Gospodnjega, stisne se uza zid i pritisne o zid Bileamovu nogu, a on je opet udari. 26 Tada anđeo Gospodnji ode podalje te stane na uzano mjesto gdje nije bilo prostora da se okrene ni udesno ni ulijevo. 27 I kad magarica ugleda anđela Go­spodnjega, legne pod Bileamom; a Bileam gnjevom planu te magaricu udari štapom. 28 Nato Gospod otvori usta magarici te ona reče Bileamu: »Što sam ti učinila da si me, evo, tri puta udario?« 29 Bileam pak reče magarici: »Što sa mnom zbijaš šalu! Da mi je mač u ruci, sad bih te ubio!« 30 Nato magarica reče Bileamu: »Zar ja nisam tvoja magarica na kojoj si jahao otkako sam tvoja sve do ovoga dana? Jesam li ti ikada običavala činiti ovako?« A on reče: »Nisi.« 31 Tada Gospod otvori oči Bileamu te on ugleda anđela Gospodnjega kako stoji na putu, a u ruci mu njegov isukani mač; i onse pokloni i pade na lice svoje. 32 I reče njemu anđeo Gospodnji: »Zašto si ono tri puta udario magaricu svoju? Ja sam, eno, izašao da te spriječim, jer je tvoj put poguban preda mnom. 33 A magarica me ono opazila i tri puta se preda mnom uklonila. Da se nije uklonila od mene, zacijelo bih te već dosad ubio, a nju ostavio na životu.« 34Nato Bileam reče anđelu Gospodnjemu: »Sagriješio sam; ta nisam ni znao da ti stojiš preda mnom na putu. Ali sad, ako je zlo u tvojim očima, ja ću se vratiti.« 35 No anđeo Gospodnji reče Bileamu: »Idi s tim ljudima, ali govori samo ono što ti ja kažem.« Tako Bileam ode s Balakovim knezovima. 36 A kad je Balak čuo da Bileam dolazi, izađe mu u susret do grada Moaba, što se nalazi na granici Arnona, na kraju područja. 37 Tada Balak reče Bileamu: »Zar nisam uporno slao po tebe pozivajući te? Zašto nisi dolazio k meni? Zar ti doista ne mogu iskazati čast?« 38 A Bileam reče Balaku: »Evo, došao sam k tebi. Hoću li uopće moći govoriti bilo što? Riječ koju mi Bog stavi u usta, nju ću govoriti.« 39 I pođe Bileam s Balakom pa dođoše u Kirjat-Hucot. 40 Tada Balak žrtvova govedâ i ovaca te posla Bileamu i knezovima koji bijahu s njim. 41 I dogodi se da izjutra Balak uze Bileama i odvede ga na Baalovu uzvišicu da bi odande vidio krajnji dio puka.