Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

Brojevi 23

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Brojevi 23.

1 Tada Bileam reče Balaku: »Sagradi mi ovdje sedam žrtvenika i pripravi mi ovdje sedam junaca i sedam ovnova.« 2 I učini Balak kako je rekao Bileam; potom Balak i Bileam priniješe po jednoga junca i ovna na svakomežrtveniku. 3 Tada Bileam reče Balaku: »Ti stoj kod svoje paljenice, a ja idem; možda mi Gospod dođe u susret, pa što mi pokaže, objavit ću ti.« I ode na golet. 4 I pohodi Bog Bileama, a on mu reče: »Sedam sam žrtvenika postavio i na svakome žrtveniku prinio po jednoga junca i ovna.« 5 Tada Gospod stavi riječ u usta Bileamova te reče: »Vrati se Balaku i tako govori.« 6 I on se vrati k njemu, kad gle: uza svoju paljenicu stoji on i svi knezovi moapski. 7 A on započe besjedu svoju te reče: »Iz Arama dovede me Balak, kralj moapski, s istočnih gora: ‘Dođi, prokuni mi Jakova; ta dođi, naruži Izraela!’ 8 Kako ću proklinjati koga Bog ne proklinje? Kako li ružiti koga Gospodne ruži? 9 Jer s vrha stijena ja ga gledam i s brjegova ja ga promatram. Evo puka koji prebiva zasebice i ne broji se među narode. 10 Tko će prebrojiti prah Jakovljev, tko li izbrojiti četvrtinu Izraelovu? Da mi je umrijeti smrću čestitih i da svršetak moj bude kao njegov!« 11 Nato Balak reče Bileamu: »Što mi učini! Dovedoh te da prokuneš moje neprijatelje, a ti ih, evo, blagoslovom blagoslivljaš!« 12 On pak odgovori i reče: »Ne moram li paziti da govorim ono što mi je Gospod stavio u usta?« 13 Tada mu Balak reče: »Molim te, pođi sa mnom na drugo mjesto odakle ćeš ih vidjeti. Ti im vidiš samo jedan kraj, ali ne vidiš ih sve. Ta prokuni mi ih odande.« 14 I povede ga na Cofimsko polje, na vrh Pisge, te sagradi sedam žrtvenika i na svakome žrtveniku prinese po jednoga junca i ovna.15 Tada Bileam reče Balaku: »Stoj ovdje kod svoje paljenice, a ja idem onamo na susret s Bogom.« 16 I Gospodpohodi Bileama te stavi riječ u usta njegova i reče: »Vrati se Balaku i tako govori.« 17 I dođe on k njemu, kad gle: on stajaše uza svoju paljenicu, a knezovi moapski s njim. I reče mu Balak: »Što je kazao Gospod?« 18 A on započe besjedu svoju te reče: »Ustani, Balače, i poslušaj! Posluhni me, sine Ciporov! 19 Bog nije čovjek da bi slagao ni sin čovječji da bi zažalio. Što rekne, zar ne učini? I što kaže, zar ne izvrši? 20 Evo, primih zapovijed da blagoslovim: kad je on blagoslovio, ja to onda pro­mijeniti neću. 21 Nije on gledao na bezakonje u Jakovu i nije vidio zloće u Izraelu. Gospod, Bog njegov, s njime je, a poklik kraljev među njima je. 22 Iz Egipta Bog ih je izveo, snaga mu je kao u bivola. 23 Jer nema gatanja protiv Jakova ni vračanja protiv Izraela. U pravo vrijeme govorit će se o Jakovu i o Izraelu: ‘Što učini Bog!’ 24 Gle, ustat će puk kao lavica i dići će se poput lava; leći neće dok plijen ne proždre i napije se krvi poklanih.« 25 Nato Balak reče Bileamu: »Nemoj ga ni kletvom kleti niti ga blagoslovom blagoslivljati.« 26 No Bileam odgovori i reče Balaku: »Zar ti nisam rekao govoreći: ‘Sve što Gospod kaže, to ću učiniti’?« 27 Onda Balak reče Bileamu: »Dođi, molim te, odvest ću te na drugo mjesto. Možda će u očima Božjim biti pravo da mi ga odande prokuneš.« 28 I odvede Balak Bileama na vrh Peora što gleda na pustaru. 29 Tada Bileam reče Balaku: »Sagradi mi ovdje sedam žrtvenika i pripravi mi ovdje sedam junaca i sedam ovnova.« 30 I učini Balak kako je rekao Bileam te prinese po jednoga junca i ovna na svakome žrtveniku.