Brojevi 24

4. 06. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Brojevi 24.

1 Kad Bileam vidje da je u očima Gospodnjim dobro što on blagoslivlja Izraela, i ne ode — kao ono prije — potražiti znamenja, nego okrenu lice svoje prema pustinji. 2 I podiže Bileam oči svoje te ugleda Izraela kako prebiva u šatorima po plemenima svojim; i siđe na nj Duh Božji. 3 A on započe besjedu svoju te reče: »Riječ Bileama, sina Beorova, i riječ čovjeka otvorena oka; 4 riječ onoga koji riječi Božje čuje, koji vidi viđenje Svemogućega, koji pada, a oči mu otvorene. 5 Kako su lijepi šatori tvoji, Jakove, nastani tvoji, Izraele! 6 Kao dolovi što se steru, kao vrtovi uz rijeku, kao aloji što ih posadi Gospod, kao cedri pokraj voda. 7 Iz njegovih vjedara poteći će voda, i sjeme njegovo bit će u mnogim vodama; i kralj njegov od Agaga bit će viši, a kraljevstvo će njegovo biti uzvišeno. 8 Bog ga je iz Egipta izveo, on je njemu snaga kao u bivola. Proždrijet će narode koji su mu neprijatelji i polomiti kosti njihove; i satrt će ih strijelama svojim. 9 Prignuo se, polegao poput lava i poput lavice. Tko bi ga podigao? Blagoslovljen bio tko tebe blagoslivlje, a proklet tko tebe proklinje.« 10 Nato Balak gnjevom planu na Bileama pa udari dlanom o dlan. I reče Balak Bileamu: »Pozvao sam te da prokuneš neprijatelje moje, a ti ih ono, gle, triput blagoslovom blagoslovi. 11 Zato bježi sad u postojbinu svoju! Rekao sam da ću ti veliku čast iskazati, ali gle:Gospod ti uskrati čast.« 12 A Bileam reče Balaku: »Zar nisam i tvojim glasnicima koje si poslao k meni kazivao govoreći: 13 ‘Da mi Balak dadne i svoju kuću punu srebra i zlata, ne bih mogao prestupiti zapovijed Gospodnjučineći po srcu svojemu, bilo dobro ili zlo. Što Gospod kaže, to ću govoriti.’ 14 I sad, evo, odlazim puku svojemu; hajde da ti objavim što će ovaj puk učiniti puku tvojemu u danima što dolaze.« 15 I započe on besjedu svoju te reče: »Riječ Bileama, sina Beorova, i riječ čovjeka otvorena oka; 16 riječ onoga koji riječi Božje čuje i poznaje spoznaju Svevišnjega, koji vidi viđenje Svemogućega, koji pada, a oči mu otvorene. 17 Vidim ga, ali ne sada; promatram ga, ali ne izbliza. Izaći će Zvijezda od Jakova i uzdići se Žezlo od Izraela; i satrt će okrajke Moabove i zatrti sve sinove Šetove. 18 I Edom će mu postati posjedom, i Seir, neprijatelj njegov, postat će mu posjedom, dok Izrael bude djelovao sa silom. 19 Od Jakova bit će Onaj koji će vladati i zatrt će preživjele iz grada.« 20 Tada Bileam pogleda u Amaleka te započe svoju besjedu i reče: »Amalek bijaše prvijenac među narodima, ali svršetak će mu biti propast dovijeka.« 21 Pogleda, zatim, u Kenijce te započe svoju besjedu i reče: »Čvrst je tvoj nastan, i gnijezdo si svoje na stijeni savio. 22 No ipak će Kain biti opustošen. Dokle će te Ašur držati u sužanjstvu?« 23 I započe on besjedu svoju te reče: »Jao! Tko će preživjeti kad Bog ovo učini! 24 Doći će i brodovlje s obala Kitima, i potlačit će Ašur i potlačiti Eber, te će i njega snaći propast dovijeka.« 25 Potom Bileam ustade te se vrati u postojbinu svoju. A i Balak ode svojim putem.