Brojevi 29

9. 06. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Brojevi 29.

1 »A u sedmome mjesecu, prvoga dana u mjesecu, imat ćete sveti zbor. Nikakva težačkoga posla nemojte raditi.To neka vam bude Dan truba. 2 Stoga prinesite paljenicu na ugodan miris Gospodu: jednoga junca, jednoga ovna isedam jednogodišnjih jaganjaca bez mane. 3 A njihova prinosnica neka bude od finoga brašna zamiješena s uljem: tri desetine efe za junca, dvije desetine za ovna 4 i jedna desetina za svako janje od onih sedam jaganjaca;  5 i jedan jarić kao okajnica, da se nad vama izvrši pomirenje; 6 povrh paljenice o mlađaku i njezine prinosnice, te trajne paljenice i njezine prinosnice i njihove ljevanice, po njihovu propisu, kao žrtvu ognjenu na ugodan mirisGospodu.« 7 »A desetoga dana toga sedmoga mjeseca imat ćete sveti zbor. Tada ćete moriti duše svoje. Nikakva posla nemojte raditi. 8 Nego prinesite paljenicu Gospodu na ugodan miris: jednoga junca, jednoga ovna i sedam jednogodišnjih jaganjaca. Neka vam budu bez mane. 9 A njihova prinosnica neka bude od finoga brašna zamiješena s uljem: tri desetine efe za junca, dvije desetine za jednoga ovna 10 i jedna desetina za svako janje od onih sedam jaganjaca, 11 te jedan jarić kao okajnica, povrh okajnice za pomirenje te trajne paljenice i njezine prinosnice i njihovih ljevanica.« 12 »A petnaestoga dana sedmoga mjeseca imat ćete sveti zbor. Nikakva težačkoga posla nemojte raditi, nego sedam dana svetkujte blagdan Gospodu. 13 I prinesite paljenicu, žrtvu ognjenu na ugodan miris Gospodu: trinaest junaca, dva ovna i četrnaest jednogodišnjih jaganjaca. Neka budu bez mane. 14 A njihova prinosnica neka bude od finoga brašna zamiješena s uljem: tri desetine efe za svakoga junca od onih trinaest junaca, dvije desetine za svakog ovna od onih dvaju ovnova 15 i po jedna desetina za svako janje od onih četrnaest jaganjaca. 16 Prinesite i jednoga jarića kao okajnicu, povrh trajne paljenice, njezine prinosnice i njezine ljevanice. 17 Potom, drugoga dana: dvanaest junaca, dva ovna, četrnaest jednogodišnjih jaganjaca bez mane, 18 te njihovu prinosnicu i njihove ljevanice za junce, za ovnove i za jaganjce, prema broju njihovu, kakoveć propis nalaže; 19 i jednoga jarića kao okajnicu, povrh trajne paljenice i njezine prinosnice i njihove ljevanice. 20 Zatim trećega dana: jedanaest junaca, dva ovna, četrnaest jednogodišnjih jaganjaca bez mane, 21 te njihovu prinosnicu i njihove ljevanice za junce, za ovnove i za jaganjce, prema broju njihovu, kako već propis nalaže; 22 i jednoga jarca kao okajnicu, povrh trajne paljenice i njezine prinosnice i njezine ljevanice. 23 Zatim četvrtoga dana: deset junaca, dva ovna, četrnaest jednogodišnjih jaganjaca bez mane, 24 te njihovu prinosnicu i njihove ljevanice za junce, za ovnove i za jaganjce, prema broju njihovu, kako već propis nalaže; 25 i jednoga jarića kao okajnicu, povrh trajne paljenice, njezine prinosnice i njezine ljevanice. 26 Zatim petoga dana: devet junaca, dva ovna, četrnaest jednogodišnjih jaganjaca bez mane, 27 te njihovu prinosnicu i njihove ljevanice za junce, za ovnove i za jaganjce, prema broju njihovu, kako već propis nalaže; 28 i jednoga jarca kao okajnicu, povrh trajne paljenice i njezine prinosnice i njezine ljevanice. 29 Zatim šestoga dana: osam junaca, dva ovna, četrnaest jednogodišnjih jaganjaca bez mane, 30 te njihovu prinosnicu i njihove ljevanice za junce, za ovnove i za jaganjce, prema broju njihovu, kako već propis nalaže; 31 i jednoga jarca kao okajnicu, povrh trajne paljenice, njezine prinosnice i njezinih ljevanica. 32 A sedmoga dana: sedam junaca, dva ovna, četrnaest jednogodišnjih jaganjaca bez mane, 33 te njihovu prinosnicu i njihove ljevanice za junce, za ovnove i za jaganjce, prema broju njihovu, kako već propis nalaže; 34 i jednoga jarca kao okajnicu, povrh trajne paljenice, njezine prinosnice i njezine ljevanice. 35 Osmoga dana imat ćete svečani zbor. Nikakva težačkoga posla nemojte raditi. 36 Nego prinesite paljenicu, žrtvu ognjenu na ugodan miris Gospodu: jednoga junca, jednoga ovna, sedam jednogodišnjih jaganjaca bez mane, 37 te njihovu prinosnicu i njihove ljevanice za junce, za ovnove i za jaganjce, prema broju njihovu, kako već propis nalaže; 38 i jednoga jarca kao okajnicu, povrh trajne paljenice i njezine prinosnice i njezine ljevanice. 39 To prinosite Gospodu na svoje određene blagdane (osim svojih zavjetnica i svojih dragovoljnih prinosa) kao svoje paljenice i kao svoje prinosnice i kao svoje ljevanice i kao svoje pomirnice.« 40 I Mojsije reče sinovima Izraelovim sve što je Gospod Mojsiju zapovjedio.