Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

Brojevi 33

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Brojevi 33.

1 Ovo su postaje sinova Izraelovih koji izađoše iz zemlje egipatske po svojim vojskama pod rukom Mojsija i Arona. 2 Mojsije dakle na zapovijed Gospodnju zapisa njihove polazne točke po njihovim postajama. A ovo su njihove postaje prema njihovim polaznim točkama: 3 Krenuše dakle iz Ramsesa u prvome mjesecu, petnaestoga dana prvoga mjeseca; dan nakon Pashe izađoše sinovi Izraelovi uzdignute pesnice naočigled svim Egipćanima, 4 dok su Egipćani pokapali sve prvorođence što ih je Gospod pobio među njima. I nad njihovim bogovima Gospod je izvršio sud. 5 Tako sinovi Izraelovi otputovaše iz Ramsesa i utaboriše se u Sukotu. 6 Zatim otputovaše iz Sukota i utaboriše se u Etamu, što je na rubu pustinje. 7 Onda otputovaše iz Etama pa okrenuše prema Pi Ha-Hirotu, kojise nalazi nasuprot Baal-Cefona; i utaboriše se pred Migdolom. 8 I krenu od Ha-Hirota pa prijeđu posred mora u pustinju. Išli su tako tri dana hoda pustinjom Etam pa se utaboriše u Mari. 9 Zatim otputovaše iz Mare pa dođoše u Elim; a u Elimu je bilo dvanaest izvora vode i sedamdeset palmi. Ondje se i utaboriše. 10 Onda otputovaše iz Elima i utaboriše se uz Crveno more. 11 Potom otputovaše od Crvenoga mora i utaboriše se u pustinji Sin. 12 Onda otputovaše iz pustinje Sin i utaboriše se u Dofki. 13 I otputuju iz Dofke pa se utabore u Alušu. 14 Zatim otputuju iz Aluša pa se utabore u Refidimu; ali ondje ne bijaše vode da puk pije. 15 Stoga otputuju iz Refidima pa se utabore u Sinajskoj pustinji. 16 Onda otputuju iz Sinajske pustinje pa se utabore u Kibrot-Hataavi. 17 I otputuju iz Kibrot-Hataave pa se utabore u Hacerotu. 18 Zatim otputuju iz Hacerota i utabore se u Ritmi. 19 Onda otputuju iz Ritme i utabore se u Rimon-Peresu. 20 I otputuju iz Rimon-Peresa pa se utabore u Libni. 21 Potom otputuju iz Libne i utabore se u Risi. 22 Onda otputuju iz Rise i utabore se u Kehelati. 23 Zatim otputuju iz Kehelate i utabore se na gori Šaferu. 24 I otputuju s gore Šafera pa se utabore u Haradi. 25 Onda otputuju iz Harade i utabore se u Makhelotu. 26 Zatim otputuju iz Makhelota i utabore se u Tahatu. 27 I otputuju iz Tahata pa se utabore u Tarahu.28 Potom otputuju iz Taraha i utabore se u Mitki. 29 Onda otputuju iz Mitke i utabore se u Hašmoni. 30 I otputuju iz Hašmone pa se utabore u Moserotu. 31 Zatim otputuju iz Moserota i utabore se u Bene-Jaakanu. 32 Onda otputuju iz Bene-Jaakana i utabore se u Hor Ha-Gidgadu. 33 I otputuju iz Hor Ha-Gidgada pa se utabore u Jotbati. 34 Potom otputuju iz Jotbate i utabore se u Abroni. 35 Onda otputuju iz Abrone i utabore se u Ecjon-Gaberu. 36 Zatim otputuju iz Ecjon-Gabera i utabore se u pustinji Cinu, to jest u Kadešu. 37 I otputuju iz Kadeša pa se utabore na gori Horu, na granici zemlje edomske. 38 A svećenik Aron na zapovijed Go­spodnju uzađe na goru Hor te umrije ondje, četrdesete godine po izlasku sinova Izraelovih iz zemlje egipatske, u petome mjesecu, prvoga dana u mjesecu. 39 Aronu je tada bilo stotinu dvadeset i tri godine kad je umro na gori Horu. 40 Za dolazak sinova Izraelovih dočuo je i aradski kralj, Kanaanac koji je živio na Jugu, u zemlji kanaanskoj. 41 I otputuju s gore Hora pa se utabore u Calmoni. 42 Potom otputuju iz Calmone i utabore se u Punonu. 43 Onda otputuju iz Punona i utabore se u Obotu. 44 I otputuju iz Obota pa se utabore kod Ije-Abarima, na moapskoj granici. 45 Zatim otputuju iz Ijima i utabore se u Dibon-Gadu. 46 Onda otputuju iz Dibon-Gada i utabore se u Almon-Diblataimu. 47 I otputuju iz Almon-Diblataima pa se utabore u Abarimskom gorju, ispred Neba. 48 Onda otputuju s Abarimskog gorja i utabore se na moapskim ravnima, uz Jordan, nasuprot Jerihonu. 49 I taborovali su uz Jordan, od Bet-Ješimota sve do Abel-Šitima na moapskim ravnima. 50 I prozbori Gospod Mojsiju na moapskim ravnima — uz Jordan, nasuprot Jerihonu — govoreći: 51 »Govori sinovima Izraelovim i reci im: ‘Kad vi prijeđete preko Jordana u zemlju kanaansku, 52 onda protjerajte ispred sebe sve stanovnike te zemlje i uništite sve slike njihove, i sve njihove livene likove uništite i porušite im sve uzvišice. 53 Tako ćete zaposjesti zemlju i nastaniti se u njoj, jer vama sam dao zemlju da je zaposjednete. 54 A zemlju ćete u baštinu razdijeliti kockom među rodove svoje; većemu ćete dati veću baštinu, a manjemu ćete dati manju baštinu. Gdje komu kocka padne, to će biti njegovo. Baštinu razdijelite po plemenima otaca svojih. 55 Ali ako ispred sebe ne protjerate stanovnike one zemlje, dogodit će se onda da će oni koje budete ostavili biti trnje u vašim očima i bodila u vašim bokovima, i pakostit će vam u zemlji u kojoj ćete se vi nastaniti. 56 I dogodit će se da ću postupiti s vama kako sam mislio postupiti s njima.’«