Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

Brojevi 36

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Brojevi 36.

1 Tada pristupiše poglavari otačkih rodova sinova Gileada, sina Makira, sina Manašeova, od rodova sinova Josipovih, i prozboriše pred Mojsijem i pred knezovima, poglavarima otačkih domova sinova Izraelovih 2 te rekoše: »Gospod je zapovjedio našemu gospodaru da ovu zemlju kockom dadne u baštinu sinovima Izraelovim; našemu je gospodaru i zapovjeđeno od Gospoda da baštinu Celofhada, brata našega, dadne njegovim kćerima. 3 Ali ako se one udaju za koga iz drugih plemena sinova Izraelovih, onda će njihova baština biti otkinuta od baštine naših otaca i pridodana baštini plemena kojemu oni pripadaju. Tako će naša baština, kockom dodijeljena, biti otkinuta. 4 A kad sinovima Izraelovim bude jubilej, onda će njihova baština biti pridodana baštini plemena kojemu oni pripadaju. Tako će njihova baština biti otkinuta od baštine plemena naših otaca.« 5 Nato Mojsije, prema riječi Gospodnjoj, zapovjedi sinovima Izraelovim govoreći: »Pravo govori pleme sinova Josipovih. 6 Ovo je ono što je Gospod zapovjedio za Celofhadove kćeri govoreći: ‘Neka se udaju za onoga koga nađu dobrim u očima svojim, samo neka se udaju u rod plemena svojih otaca.’ 7 Tako se baština sinova Izraelovih neće prenositi iz plemena u pleme jer će se svatko od sinova Izraelovih držati baštine plemena svojih otaca. 8 I svaka kći kojoj dopadne baština u nekom od plemena sinova Izraelovih neka se uda za nekoga iz roda plemena oca svojega, da bi se svaki od sinova Izraelovih držao baštine svojih otaca. 9 Tako se baština neće prenositi iz jednoga plemena u drugo pleme, nego će se svako od plemena sinova Izraelovih držati svoje baštine.« 10 Kako je Gospod zapovjedio Mojsiju, tako su i učinile kćeri Celofhadove: 11 Mahla i Tirca i Hogla i Milka i Noa, kćeri Celofhadove, udaše se za sinove svojih stričeva. 12 Udaše se u rodove sinova Manašea, sina Josipova, te je njihova baština ostala u plemenu roda njihova oca. 13 To su zapovijedi i uredbe što ih je Gospod preko Mojsija zapovjedio sinovima Izraelovim na moapskim ravnima, uz Jordan, nasuprot Jerihonu.