Budite oprezni

27. 10. 2012.

„Dakle: bdijte, jer ne znate u koji dan dolazi vaš Gospodin!“ (Matej 24,42)

Stanje današnjeg društva isto je kao i onda kada je Gospodin iznosio Izraelcima bezakonja neznabožaca, a isto upozorenje i danas je potrebno narodu ostatka. Spiritizam pobjedonosno napreduje na Zemlji. „To su, naime, duhovi đavolski, koji čine znake, i izlaze kraljevima svega svijeta da ih skupe na boj za veliki dan Boga Svemoćnoga.“ (Otkrivenje 16,14 – Šarić) Muškarci i žene traže ljude koji prizivaju poznate duhove, ali Božji narod ni na koji način ne smije slijediti običaje svijeta. Njegovi pripadnici moraju vršiti Gospodnje zapovijedi. Crta razdvajanja mora biti jasno povučena između poslušnih i neposlušnih. Između Crkve i zmije mora postojati otvoreno i zakleto neprijateljstvo kao između potomstva njezina i potomstva zmijinog.

Sotona je bio odlučan namjeri u da zadrži vlast nad kanaanskom zemljom; i kada je ona postala postojbina sinova Izraelovih i kada je Božji zakon postao zakon zemlje, on je mrzio Izraela okrutnom i zlom mržnjom i urotio se da ga uništi. Strani bogovi bili su uvedeni preko zlih duhova, i zbog kršenja Zakona izabrani narod konačno je bio rasijan iz Obećane Zemlje.

Ovo isto iskustvo ponavlja se i u povijesti Božjeg naroda. …

Sada je vrijeme da se Spasiteljev savjet poštuje kao nikada prije: „Bdijte i molite da ne padnete u napast.“ (Matej 26,41) Imajte povjerenje u Boga bez obzira na neugodnost svojeg položaja. Tražite Njegov savjet i ne obraćajte se onima koji prizivaju poznate duhove da vas ne uvedu u zabludu. Onaj koji je umro za vaše spasenje, obećao je da će vas voditi i odjenuti u svoju pravdu ako budete prezirali grijeh i očistili se od svakog zla tako što ćete oprati haljine svojega karaktera i ubijeliti ih u Janjetovoj krvi.

Kakve li ljubavi, kakve li uzvišene ljubavi u tome što Bog podnosi izopačenost svojega naroda i što šalje pomoć svakoj duši koja želi vršiti Njegovu volju i odbaciti grijeh! Kada bismo surađivali sa silama Neba, postali bismo i više nego pobjednici! Grešna stvorenja kao što smo mi, sposobna i za najgnusnija zla, trebaju postati pobjednici silom Kristove milosti i dobiti mjesto u Njegovom vječnom kraljevstvu gdje će s Njim vječno vladati! (Signs of the Times, 26. kolovoza 1889.)