Jutarnji stih

Buduća kušnja

„Dakle, stojte čvrsto! Opašite svoje bokove istinom, obucite oklop – pravednost.“ (Efežanima 6,14.15)

Bog se u Pismu u potpunosti pobrinuo za našu opremu protiv prijevare i zato nećemo imati nikakav izgovor ako se zanemarujući Božju riječ, ne budemo sposobni oduprijeti zamkama zloga. Zato moramo biti budni u svojim molitvama. Svakoga dana trebamo marljivo istraživati Pisma da ne bismo bili uhvaćeni lukavim zabludama koje izgledaju kao istina. …

Ivan opisuje prizore koji su povezani s našim vremenom. On kaže: „Uto se otvori hram Božji što se nalazi u nebu i pokaza se njegov ’Kovčeg saveza’ u njegovu hramu.“ (Otkrivenje 11,19) Ovaj Kovčeg sadrži ploče na kojima je urezan Božji zakon. Ivan je na otoku Patmosu u proročkom viđenju gledao Božji narod i ustanovio da će u to vrijeme pozornost vjernih i iskrenih Kristovih sljedbenika biti usmjerena na otvorena vrata Svetinje nad Svetinjama u nebeskom Svetištu. Vidio je da će oni vjerom slijediti Isusa iza zavjese do mjesta na kojem služi iznad Božjeg Kovčega koji sadrži Njegov nepromjenjivi Zakon. Prorok opisuje vjerne govoreći: „Na tome se temelji postojanost svetih koji čuvaju Božje zapovijedi i vjeru u Isusa.“ (Otkrivenje 14,12) To je skupina koja izaziva gnjev Zmaja zato što je poslušna Bogu. …

Vjetrovi različitih doktrina oštro će puhati oko nas, ali mi ne smijemo dopustiti da nas otpušu. Bog nam je dao savršeno mjerilo pravde i istine – Zakon i Svjedočanstvo. Ima mnogo onih koji tvrde da ljube Boga, ali kada se pred njima otvori Pismo, kada im se iznesu dokazi koji pokazuju obvezatnost zahtjeva Božjeg zakona, oni pokazuju zmajev duh. Oni mrze svjetlo i neće izići na njega da se ne bi pokazala njihova djela. Oni ne uspoređuju svoju vjeru i doktrinu sa Zakonom i Svjedočanstvom. Oni okreću svoje uši da ne čuju istinu i nestrpljivo izjavljuju da je sve što žele čuti samo vjera u Isusa. … Oni odbijaju priznati četvrtu zapovijed koja zahtijeva od nas da svetkujemo subotnji dan. Oni izjavljuju da ih je Gospodin poučio da ne moraju držati subotu iz Njegovog Zakona.

Božja riječ objavljuje: „Tko tvrdi: ’Poznajem ga’, a ne vrši njegovih zapovijedi, lažac je, i u njemu nema istine.“ (1. Ivanova 2,4) … Naša je dužnost da uzdižemo Božji zakon jer je sam Krist rekao: „Blago onima koji tvore zapovijesti njegove da im bude vlast na drvo života i da uđu na vrata u grad.“ (Otkrivenje 22,14 – DK) (Signs of the Times, 22. travnja 1889.)


Komentiraj