Cijena otkupljenja

16. 02. 2013.

“Ušao je jedanput zauvijek u Svetinju nad svetinjama, ne krvlju jaraca i junaca, nego vlastitom krvi, i pribavio nam vječni otkup.” (Hebrejima 9,12)

Svaka duša je dragocjena, jer je otkupljena dragocjenom krvlju Isusa Krista. (5T 623,624)
Neki govore o hebrejskom vremenu kao o razdoblju bez Krista, bez milosti i milosrđa. Na takve bi se mogle primijeniti riječi koje je Isus uputio saducejima: “Zar niste u zabludi zbog toga što ne poznajete ni Pisma ni moći Božje?” (Marko 12,24) Razdoblje hebrejskog sustava bilo je razdoblje sjajnog očitovanja božanske sile. …
Krist je uspostavio i sam sustav prinošenja žrtava i dao ga Adamu kao simbol Spasitelja koji treba doći, Spasitelja koji će uzeti na sebe grijehe svijeta i umrijeti za njegovo otkupljenje. …
Krv Božjeg Sina bila je simbolički prikazana krvlju zaklanih žrtava; Bog je želio da se tako očuva jasna i određena predodžba o razlici između svetoga i običnoga. Krv je bila sveta, s obzirom na to da će se samo prolijevanjem krvi Božjega Sina moći postići pomirenje za grijeh. Krv je, osim toga, upotrebljavana za čišćenje Svetišta od grijeha naroda, i tako bila simbol Kristove krvi koja jedina može očistiti od grijeha. (SD 225)
Naš je Spasitelj izjavio da je s Neba, kao svoj dar, donio vječni život. I zato je trebao biti podignut na križ na Golgoti da bi sve ljude privukao k sebi. Kako da onda postupimo prema otkupljenoj baštini Isusa Krista? Nježnost, poštovanje, suosjećanje i ljubav — to bismo im trebali pokazivati. I tek tada ćemo moći pomagati jedni drugima i jedni drugima biti na blagoslov. U ovom djelu treba se ostvariti više nego ljudsko bratstvo. Mi ćemo imati na raspolaganju uzvišeno društvo nebeskih anđela. Oni će surađivati s nama u djelu prosvjetljenja svih slojeva društva. …
Krist je odlučio, savjetujući se sa svojim Ocem, da ne zadrži ništa, ma koliko dragocjeno, da ne uskrati ništa, koliko god visoko procijenjeno, čime bi mogao izbaviti jadnog grešnika. On će dati cijelo Nebo da obavi ovo djelo spasenja, obnavljanja Božjeg moralnog lika u čovjeku. … Biti Božje dijete znači biti jedno s Kristom u Bogu, to znači zaposliti svoje ruke u iskrenoj ljubavi, spremnoj na žrtvu, da bi se ojačale i blagoslovile duše koje propadaju u svojim grijesima. (SD 229)