Čovjek boli

6. 11. 2023.

“Prezren bješe, odbačen od ljudi, čovjek boli, vičan patnjama, od kog svatko lice otklanja, prezren bješe, odvrgnut.” (Izaija 53,3)

Prema Božjoj providnosti Ivan je došao tamo gdje mu jeKrist mogao dati predivnu objavu samog sebe i božanske istine za prosvjetljenje crkava.

Neprijatelji istine nadali su se da će ušutkati glas Božjeg vjernog svjedoka ako ga prognaju; ali na Patmosu je učenik primio vijest čiji će utjecaj nastaviti jačati Crkvu do kraja vremena. Premda nisu bili oslobođeni odgovornosti za svoj postupak, oni koji su prognali Ivana postali su oruđa u Božjim rukama da ostvare nakane Neba, i upravo je nastojanje da ugase svjetlo donijelo istini nužno oslobođenje.

Bila je subota kad se Gospodin slave javio prognanom apostolu. Ivan je na Patmosu jednako sveto poštovao subotu kao dok je propovijedao narodu po selima i gradovima u Judeji. Pozvao se na dragocjena obećanja koja su bila povezana s tim danom. “Tada se zanesoh u dan Gospodnji”, piše Ivan, “i začuh za sobom glas veliki kao trube, kako govori: ‘Ja sam Alfa i Omega, Prvi i Posljednji.’ … I okrenuh se da vidim glas koji mi je govorio; i okrenuvši se vidjeh sedam svijećnjaka zlatnih, i usred sedam svijećnjaka kao Sina čovječjega.” (Otkrivenje 1,10-13)

Ljubljeni učenik bio je stvarno posebno povlašten. Vidio je svojeg Učitelja u Getsemaniju lica umrljanog kapima krvi od muke, “tako mu je lice bilo neljudski iznakaženo te obličjem više nije naličio na čovjeka” (Izaija 52,14). Vidio Ga je u rukama rimskih vojnika, obučena u grimiznu kabanicu i okrunjena vijencem od trnja. Vidio Ga je kako visi na golgotskom križu kao predmet okrutne poruge i zlostavljanja. To više nije Čovjek boli, preziran i ponižavan od ljudi. Obučen je u odjeću nebeskog sjaja. “Njegova glava s kosom” “bijela poput bijele vune, poput snijega; njegove oči … kao ognjeni plamen; njegove su noge” slične “mjedi kad se užari u peći” (Otkrivenje 1,14.15.17). Njegov je glas sličan žuborenju mnogih voda. Njegovo lice sja kao sunce. U Njegovoj je ruci sedam zvijezda, a iz usta Mu izlazi oštar mač, oznaka snage Njegove riječi. Patmos blista slavom uskrslog Gospodina. (Djela apostolska, str. 366)

Za razmišljanje: Kako mi se Bog otkrio u vrijeme kušnje?