Crkva i unapređenje Božjeg djela

7. 11. 2012.

„A ti budi trijezan u svemu, podnesi patnje, vrši djelo propovjednika Radosne vijesti, ispuni svoju dužnost do kraja!“ (2. Timoteju 4,5)

Oni koji se smatraju Kristovim učenicima preuzet će djelo tamo gdje ga je On ostavio i voditi ga naprijed u Njegovo ime. Oni neće prihvaćati ničije riječi, duh i običaje osim Njegovih. Njihove oči bit će usmjerene prema Zapovjedniku njihovog spasenja. Njegova volja bit će njihov zakon. I dok budu napredovali, imat će sve jasnije i jasnije poglede o Njegovoj Osobi, Njegovom karakteru i Njegovoj slavi. Oni se neće držati sebe, već se čvrsto držati Njegovih riječi koje su duh i život. „Ako ustrajete u mojoj nauci, uistinu ste moji učenici; upoznat ćete istinu, a istina će vas osloboditi.“ (Ivan 8,31.32) Oni će vršiti Njegovu volju koju su upoznali. Oni će slušati i činiti ono što je Isus naučavao.

U Crkvi ima posla za sve koji vole Boga i drže Njegove zapovijedi. Priznanje koje im ljudi daju nije siguran znak da su kršćani. Riječi koje izgovaraju ne pružaju nikakvu sigurnost da su obraćeni. Slušajte što Isus kaže: „Zašto me zovete: ’Gospodine, Gospodine!’ a ne vršite što kažem?“ (Luka 6,46) Ako nečiji svakidašnji život nije u skladu s Kristovim djelima i voljom, on ne može biti Božje dijete, baštinik Neba. Postoji zakonska religija, kakvu su imali farizeji, ali takva religija ne pruža svijetu Kristov primjer; ona ne pokazuje Kristov karakter. Oni u čijem srcu stanuje Krist, imat će i Kristova djela. Takvi imaju pravo na sva obećanja iz Njegove riječi. Postajući jedno s Kristom, oni ispunjavaju Božju volju i prikazuju bogatstvo Njegove milosti. „Vikneš li, Jahve će ti odgovorit’, kad zavapiš, reći će: Evo me!“ (Izaija 58,9) O, dragocjenog li obećanja! „Dadeš li kruha gladnome, nasitiš li potlačenog, tvoja će svjetlost zasjati u tmini, i tama će tvoja kao podne postati, Jahve će te vodit’ bez prestanka, sitit će te u sušnim krajevima. On će krijepit’ kosti tvoje, i bit ćeš kao vrt zaljeven, kao studenac kojem voda nikad ne presuši.“ (Izaija 58,10.11)

Potpuno suprotno gunđanju i prigovaranju bezakonika, Božji sluge će pjevati: „Zaista, uzvišen je Jahve, ali gleda na ponizna, a oholicu izdaleka poznaje.“ (Psalam 138,6) Zato nemojmo njegovati ni trag oholosti ili umišljenosti jer će to udaljiti Krista iz vašega srca, a praznina će se ispuniti Sotoninim osobinama.