Vijesti iz lokalnih crkava

Cvijet za cigaretu

31. svibnja 2012 u Puli na Narodnom trgu obilježen je Međunarodni dan nepušenja u organizaciji Kršćanske adventističke crkve. Građanima je ponuđena mogućnost da zamijene cigaretu za cvijet, čime je odaslana poruka da je ljepše udisati miris cvijeća od cigaretnog dima. Desetak članova crkve je dijelilo traktate o savjetima za pušače Kako prestati pušiti. Na štandu je bila i viša med. sestra Zvjezdana Crnogorac koja je uz pomoć pulsnog oksimetra mjerila razinu kisika u krvi. Pozornost je privlačila i prigodna maskota koja je izmamila osmijehe sugrađana. “U razgovoru s ljudima ohrabruje činjenica da je mnogo građana prestalo s ovom kobnom navikom”, izjavio je organizator ovog događaja. Za sve one koji to još nisu, a žele, na jesen će u Puli početi program za odvikavanje od pušenja.

Dario Kovačević


Komentiraj