Da nas privuče k Bogu

9. 08. 2014.

““Iz daljine mu se Jahve ukaza: ‘Ljubavlju vječnom ljubim te, zato ti sačuvah milost.’”“ (Jeremija 31,3)

Gospodar života i slave zaodjenuo je svoju božansku narav ljudskom da bi pokazao čovjeku kako nas Bog, darom Isusa Krista, želi povezati sa sobom. Bez zajednice s Bogom nema prave sreće. Čovjek koji je pao treba naučiti da Bog ne može biti zadovoljan dok svojom ljubavlju ne zagrli grešnika koji se kaje, grešnika preobraženog zaslugom bezgrešnog Božjeg Janjeta.
Sve aktivnosti bezgrešnih nebeskih bića teži tom cilju. Njihova je misija da pod upravom svog božanskog Vođe vrate one koji su se prestupanjem Zakona udaljili od svog nebeskog Oca. Načinjen je plan koji je pred očima svijeta trebao otkriti prekrasnu milost i ljubav Isusa Krista. Beskrajna cijena koju je Božji Sin platio za otkup čovjeka otkriva nam Božju ljubav. Ovaj slavni plan izbavljenja omogućuje spasenje cijelom svijetu. Grešni i pali čovjek, može postati savršen u Isusu Kristu zahvaljujući oprostu grijeha i Kristovoj pravednosti koja mu se uračunava. (Poruka mladima, str. 80)
U svim djelima dobročinstva koja je Isus učinio, nastojao je uvjeriti ljude u roditeljske i dobrohotne osobine Boga. … Isus želi da shvatimo Očevu ljubav i zato nas pokušava privući k Njemu otkrivajući nam Njegovu roditeljsku nježnost. On želi da cijeli naš vidokrug bude ispunjen savršenstvom Božjeg karaktera. … On je jedino živeći među ljudima mogao prikazati milost, sućut i ljubav svojega nebeskog Oca; samo je djelima dobročinstva mogao prikazati Božju milost. (SD 139)
Krist je došao Božju ljubav objaviti svijetu, srca svih ljudi privući k sebi. … Ako se ne budemo odupirali sili kojom nas Kristova ljubav privlači k Njemu, učinit ćemo prvi korak prema spasenju. … Da bi ljudi mogli shvatiti radost oprosta, mir Božji, Krist ih privlači pokazivanjem svoje ljubavi. Ako se odazovu Njegovim pozivima, ako pokore svoje srce Njegovoj milosti, On će ih voditi, korak po korak, prema potpunoj spoznaji Sina Božjega, a to je vječni život. (1SM 323,324)

Leave a Comment