Jutarnji stih

Da nas učini svetima

“Sveti budite! Jer sam svet ja, Jahve, Bog vaš! (Levitski zakonik 19,2)

Svetost nije zanesenost, već život u skladu sa svakom riječi koja dolazi iz Božjih usta; to je vršenje volje našeg nebeskog Oca; to je pouzdanje u Boga u kušnji, u mraku kao i na svjetlu; to je hod u vjeri, a ne po gledanju; to je oslanjanje na Boga s neupitnim povjerenjem i počivanje u Njegovoj ljubavi. (Djela apostolska, str. 32)
Naša su srca zla, i mi ih ne možemo promijeniti. … Obrazovanje, kultura, služenje voljom, ljudski napori, sve to ima svoje područje djelovanja, ali ovdje je neučinkovito. Možda se time može postići izvanjska ispravnost u ponašanju, ali se ne može promijeniti srce; ne mogu se očistiti životni izvori. Da bi se čovjek mogao promijeniti, ostaviti grijeh i postati svet, mora postojati sila koja djeluje iznutra, novi život odozgo. Ta sila je Krist. Samo Njegova milost može pokrenuti zamrle sposobnosti duše i privući ih Bogu, svetosti. (Put Kristu, str. 13)
Nitko ne može dobiti svetost kao neko svoje pravo po rođenju, ili kao neki dar od nekog ljudskog bića. Svetost je dar od Boga preko Krista. Oni koji prime Spasitelja postaju sinovi Božji. Oni su Njegova duhovna djeca, nanovo rođeni, obnovljeni u pravednosti i pravoj svetosti. Njihov um je promijenjen. Sada mnogo jasnije sagledavaju vječnu stvarnost. Posvojeni u Božju obitelj, postaju sve sličniji Njemu mijenjajući se iz slave u slavu kao od Gospodnjeg Duha. Dok su nekada njegovali najdublju ljubav prema sebi, sada njeguju najdublju ljubav prema Bogu i Kristu. … Prihvatiti Krista za svojeg Spasitelja, slijediti Njegov primjer samoodricanja — u tome je tajna svetosti. (6BC 1117)
Zaboravimo na ono što je iza nas, a sežimo za onim što je naprijed. Nemojmo propustiti nijednu priliku koja bi nam, ako je iskoristimo, pomogla da budemo sposobniji u službi Bogu. Tada će svjetlost kao zlatna nît protkati naš život, a anđeli će će, gledajući našu predanost, ponoviti obećanje: “Učinit ću da će čovjek više vrijediti nego zlato čisto, više nego zlato ofirsko!” (Izaija 13,12 — DK) Cijelo Nebo se raduje kad se slaba, grešna ljudska bića predaju Isusu da žive Njegovim životom. (Poruka mladima, str. 60)


Komentiraj