Da ojača i ohrabri

15. 04. 2013.

“Sve mogu u onome koji mi daje snagu.” (Filipljanima 4,13)

Gospodin ima u pripravi vrlo dragocjene izraze svoje milosti kojima želi ojačati i ohrabriti svoje iskrene i skromne radnike. (6T 413)
Kristovi učenici bili su duboko svjesni svoje nesposobnosti pa su svoju slabost u poniznosti i molitvi sjedinili s Njegovom snagom, svoje neznanje s Njegovom mudrošću, svoju nedostojnost s Njegovom pravednošću, svoje siromaštvo s Njegovim neiscrpnim bogatstvom. Tako ojačani i opremljeni, bez oklijevanja su krenuli u službu za svojeg Učitelja. (Djela apostolska, str. 36)
Sve što čovjek ima dobio je od Boga, i onaj koji usavršava svoje sposobnosti na Božju slavu postaje oruđe dobra; međutim, mi ne možemo živjeti vjerskim životom bez stalne molitve i obavljanja vjerskih dužnosti, baš kao što ne možemo stjecati tjelesnu snagu bez tjelesne hrane. Mi moramo svakoga dana sjedati za Gospodnju trpezu. Mi moramo dobivati snagu od živog Trsa ako se tako budemo hranili. …
Ja vas preklinjem da krenete naprijed imajući pred očima jedino Božju slavu. Oslonite se na Njegovu silu, neka vam Njegova milost daje snagu. Proučavajući Pisma, moleći se usrdno, nastojte steći jasnu sliku o svojoj dužnosti i onda je vjerno obavite. Bitno je da razvijate vjernost u malome; čineći tako, razvit ćete naviku da budete pošteni i u većim odgovornostima. … Svaki događaj u životu ima veliki utjecaj ili na dobro ili na zlo. Naš razum mora očvrsnuti u svakidašnjim kušnjama da bismo stekli snagu i održali se kada se nađemo u teškom položaju. U danima nevolje i opasnosti nama je potrebna snaga da bismo mogli čvrsto stati na stranu dobra, oduprijeti se svakom negativnom utjecaju. (4T 560,561)
Isus pristaje nositi naše terete jedino ako se oslonimo na Njega. On nam kaže: “Hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni; prepustite mi svoje terete; povjerite mi da obavim djelo koje ljudska oruđa ne mogu!” Imajmo povjerenje u Njega. Briga je slijepa i nije sposobna prepoznati budućnost. Međutim, Isus već od početka vidi kraj; u svakoj teškoći On ima svoj način koji sigurno donosi olakšanje. Prebivajući u Kristu, možemo učiniti sve u Onome koji nam daje snagu. (7T 297,298)