Da osnaži natovarene

18. 04. 2013.

“Povjeri Jahvi svu svoju brigu, i on će te pokrijepiti.” (Psalam 55,23)

U poniznom djelovanju što ga obavlja, i onaj najslabiji, najneugledniji, može biti Božjim suradnikom i uživati utjehu Njegove nazočnosti i milosti koja održava. Neka se oni ne zamaraju stalnim strahovanjima i nepotrebnim strepnjama. Neka nastave rad iz dana u dan i neka vjerno vrše zadaću koju im postavlja Božje Proviđenje, a On će se brinuti za njih. …
Božje brigovodstvo počiva nad svim Njegovim stvorenjima. On ih sve ljubi i pritom ne razlikuje, posebno nježno razumijevajući one koji su pozvani da nose najteže terete. (Put u bolji život, str. 119)
Iznesite Bogu svoje potrebe, svoje radosti, svoje tuge, svoje brige i svoja strahovanja. Vi Ga ne možete preopteretiti, ne možete Ga zamoriti. Onaj tko je izbrojao vlasi na vašoj glavi nije ravnodušan prema potrebama svoje djece. … Iznesite Mu sve što zbunjuje vaš um. Onome koji u svojoj ruci drži svjetove i upravlja svim poslovima svemira ništa nije preteško nositi. Njemu nije neznatno ništa od onoga što se bilo kako tiče našeg mira. Nema nijednog poglavlja u našemu iskustvu koje bi Mu bilo premračno za čitanje; nema problema koji bi Mu bio pretežak za razrješenje. Nema nesreće koja bi pogodila Njegovo najmanje dijete, nema brige koja bi mučila dušu, nema radosti koja bi razgalila, nema iskrene molitve koja bi poletjela s usana — da naš nebeski Otac ne vidi i da se odmah ne zainteresira. “On liječi one koji su srca skrušena i povija rane njihove.” (Psalam 147,3) Odnos između Boga i svake duše tako je osoban i potpun, kao da nema nijedne druge duše na Zemlji s kojom bi dijelio svoju brižnu pažnju, nijedne druge duše za koju bi dao svojega ljubljenoga Sina. (Put Kristu, str. 87)
Gospodin nikome ne nameće terete koji bi bili teški za nošenje. On procjenjuje svaki teret prije nego što dopusti da on optereti srca onih koji surađuju s Njim. Svakome svojem suradniku naš dragi nebeski Otac kaže: “Povjeri Jahvi svu svoju brigu, i on će te pokrijepiti.” (Psalam 55,23) Neka oni koji nose terete znaju da će On ponijeti svaki teret, i veliki i mali. (7T 297)