Da promijeni srce

2. 04. 2013.

“Dat ću vam novo srce, nov duh udahnut ću u vas! Izvadit ću iz tijela vašega srce kameno i dat ću vam srce od mesa.” (Ezekiel 36,26)

Kada govori o novom srcu, Isus misli na um, na život, na cijelo biće. Doživjeti promjenu srca znači uskratiti svijetu svoju naklonost i povezati se s Kristom. Imati novo srce znači imati novi um, nove ciljeve, nove pobude. Po čemu se prepoznaje novo srce? — Po promijenjenom životu! Po tome što svakodnevno, iz sata u sat, umiremo sebičnosti i oholosti. (4BC 1164,1165)
Prohtjevi i strasti, sklonost popuštanju sebi, sve to baca pod noge i razum i savjest. To je okrutno Sotonino djelo, i on uporno ulaže najodlučnije napore da ojača lance kojima je okovao svoje žrtve. Oni koji su cijeloga života popuštali svojim navikama nisu uvijek sposobni shvatiti potrebu za promjenom. … Zato neka se savjest probudi i već smo mnogo postigli! Ništa osim Božje milosti ne može osvjedočiti ni obratiti srce; samo ona može učiniti da robovi navike steknu snagu da raskinu lance kojima su okovani. Oni koji su navikli popuštati sebi moraju shvatiti, osjetiti da im je potrebna velika moralna obnova ako žele ispuniti zahtjeve božanskog Zakona; shvatiti da je hram njihove duše zagađen i da ih Bog poziva da ustanu i potrude se svom svojom snagom da ponovno steknu prednosti koje su izgubili grešnom popustljivošću. (4T 552,553)
Kakvom je samo blagosti i ljepotom zračilo svakodnevno življenje našega Spasitelja! Kakvu je ugodu širila sama Njegova nazočnost! Isti duh pokazat će se i u Njegovoj djeci. Oni u kojima prebiva Isus, bit će okruženi božanskim ozračjem. Njihove bijele haljine čistoće odišu mirisom iz Gospodnjega vrta. Lica im odražavaju Njegovu svjetlost obasjavajući stazu nesigurnoj i umornoj nozi.
Nitko tko ima ispravnu predodžbu o tome što čini savršen karakter, neće propustiti očitovati Kristovu suosjećajnost i nježnost. Milost smekšava srce, oplemenjuje i čisti osjećaje darujući nam nebesku profinjenost i osjećaj pristojnosti. (Isusov govor na Gori, str. 179,180)

Leave a Comment