Jutarnji stih

Da ujedini crkvu

“Ne dopuštajte da vas drugi zavode raznim stranim naukama, jer je dobro da se srce utvrđuje milošću.” (Hebrejima 13,9)

U svojoj mudrosti Gospodin je uredio da se prisnim zajedništvom, što ga trebaju njegovati svi vjernici, kršćanin ujedini s kršćaninom i crkva s crkvom. Tako će ljudska oruđa biti osposobljena da surađuju s božanskima. Svako će oruđe biti pokorno Svetome Duhu, a svi će vjernici biti ujedinjeni u organiziran i pravilno usmjeren napor da se svijetu objavi Radosna vijest o Božjoj milosti. (Djela apostolska, str. 103)
Bog pristupa svakom čovjeku kao pojedincu i svakome daje njegov posao. Svi trebaju biti poučeni o Bogu. Kristovom milošću svaka duša treba graditi svoju pravednost održavajući živu vezu s Ocem i Sinom. …
Iako je istina da Gospodin vodi pojedince, isto je tako istina da On vodi i svoj narod, a ne nekog usamljenog pojedinca ovdje i nekog tamo, od kojih jedan vjeruje jedno, a drugi drugo. Božji anđeli obavljaju djelo koje im je povjereno. Treći anđeo izvodi ljude i čisti ih i oni se kao cjelina trebaju kretati s njim. …
Neki su počeli širiti ideju da će, kada se približimo kraju vremena, svako Božje dijete djelovati samostalno, neovisno o bilo kojoj vjerskoj organizaciji. Međutim, mene je Gospodin poučio da u ovom djelu nema nikakvog neovisnog djelovanja bilo kojeg pojedinca. … Da bi Božje djelo moglo napredovati na zdrav i postojan način, pripadnici Njegovog naroda moraju zbiti svoje redove. (TM 488,489)
Svaki vjernik Crkve mora smatrati svojom svetom obvezom da strogo čuva interese Božjeg djela. … Isus je svakome omogućio da stekne mudrost, milost i snagu. On je naš uzor u svemu, i ništa ne smije skrenuti naše misli od glavnog cilja u životu da u svojoj duši imamo Krista i da nam On omekša i pokori srce. Kada se to dogodi, svaki vjernik Crkve, svaki koji ispovijeda ovu istinu, postat će sličan Kristu po karakteru, po riječima, po djelima. (5T 278)


Komentiraj