Da uzdigne Božji zakon

4. 04. 2013.

“Prihvati Zakon iz njegovih usta, u srce svoje riječ njegovu usadi.” (Job 22,22)

Sve u prirodi, od čestice u sunčanoj zraci, do svjetova u visini, podložno je zakonu. O poslušnosti zakonima ovise red i sklad u prirodi. Tako postoje i velika načela pravednosti koja upravljaju životom svih razumnih bića. O prilagođavanju tim načelima ovisi dobrobit svemira. Božji zakon je postojao i prije nego što je stvorena Zemlja. Anđeli se drže njegovih načela, a da bi i Zemlja bila u skladu s Nebom, ljudi moraju slušati božanske propise. Krist je u Edenu upoznao čovjeka s propisima Zakona “dok su klicale zvijezde jutarnje i Božji uzvikivali dvorjani”. (Job 38,7) Krist nije došao na Zemlju pokvariti Zakon, već svojom milosti vratiti ljude poslušnosti njegovim odredbama. …
Njegovo poslanje bilo je “da uzveliča i proslavi Zakon svoj”. (Izaija 42,21) On je bio određen prikazati duhovnu narav Zakona, iznijeti njegova dalekosežna načela i objasniti njegovu vječnu obvezatnost. …
Krist, kojega i najplemenitiji i najnježniji među ljudima samo blijedo odražavaju, o kojemu je Salomon, nadahnut Duhom, pisao da je “bijel i rumen, ističe se među tisućama… i sav je od ljupkosti” (Pjesma 5,10.16), o kojemu je David, gledajući Ga u proročkoj viziji, kazao: “Lijep si, najljepši između sinova ljudskih” (Psalam 45,3); Isus, jasna slika Očeve osobnosti, sjaj Njegove slave, samoprijegorni Spasitelj bio je na svojemu putu ljubavi po ovome svijetu božanskom ljepotom svojega karaktera živi prikaz karaktera Božjeg zakona. U Njegovu životu se otkrilo da je nebeska ljubav, načelo koje nas čini sličnima Kristu, temelj Zakona vječne pravednosti. (Isusov govor na Gori, str. 70—72)
Biblija je Božja volja objavljena ljudima. Ona je jedino savršeno mjerilo karaktera i ukazuje na čovjekove dužnosti u svim životnim okolnostima. (4T 312)
Svoje životno djelo moramo tako obavljati da se možemo obraćati Bogu s povjerenjem, da možemo otvarati svoje srce pred Njim, da Mu možemo govoriti o svojim potrebama i vjerovati da će nas čuti i dati nam milosti i snage da ostvarujemo načela Božje riječi. (SD 365)