Danas izaberite

13. 03. 2012.

„Ja sam s vama u sve vrijeme do svršetka svijeta.“ (Matej 28,20)

Mnogo mjeseci bila sam zabrinuta jer sam vidjela da su neka od naše braće, koju je Bog upotrebljavao u svojem djelu, zbunjena znanstvenom teologijom koja se pojavila da zavede ljude od istinske vjere u Boga. U subotu uvečer, prije tjedan dana, dok sam uz molitvu proučavala ta pitanja, dobila sam viđenje u kojemu sam govorila pred velikim mnoštvom koje je postavljalo mnoga pitanja o mojem radu i spisima.

Nebeski vjesnik uputio me je da ne uzimam na sebe odgovornost i ne  prikupljam izjave i izraze sumnje kojima su bili obuzeti mnogi umovi i da ne odgovaram na njih. „Ponašaj se kao vjesnik od Boga svagdje i na svakom mjestu!“ – bilo mi je rečeno. „Objavi svjedočanstvo koje ću ti dati! Budi slobodna i hrabra! Objavi svjedočanstvo koje ti je Bog dao da objaviš u obliku ukora i opomena u djelu ohrabrenja i podizanja duša; učite ih da vrše sve što sam vam zapovjedio. Ja sam s vama u sve vrijeme do svršetka svijeta.“

Nakon viđenja molila sam se glasno s velikom revnošću i ozbiljnošću. Moja duša je bila ojačana jer su mi bile upućene riječi: „Budi jaka, da, budi jaka! Neka nijedna od zavodničkih riječi propovjednika i liječnika ne zbuni tvoj um. Kaži im neka uzmu svjetlo koje im je objavljeno u spisima. Istina će uvijek pobijediti. Idi ravno naprijed sa svojim radom!“

Ako se odbacuje Sveti Duh, ni sve moje riječi neće uspjeti ukloniti, čak ni privremeno, lažna prikazivanja koja su bila objavljena, a Sotona je uvijek spreman izmisliti nova. Ako se odbacuju dokazi koji su već pokazani, svi drugi dokazi bit će beskorisni sve dok se ne pokaže Božja sila osvjedočenja koja će djelovati na misli. Ako osvjedočavajući utjecaji Svetoga Duha iz prošlosti ne budu prihvaćeni kao vjerodostojan dokaz, ništa od onoga što bi se moglo iznijeti nakon toga njih neće dosegnuti jer je očaravajuća sotonska lukavost izopačila njihovo prosuđivanje. …

Bog sada poziva sve koji Mu odluče služiti da ostanu čvrsto na temelju vječne istine. Neka se oni koji su izazvali sadašnje stanje zbunjenosti i doveli do postojeće podjele, zaustave i ozbiljno razmisle prije nego što krenu dalje. „Danas izaberite kome ćete služiti!“ „Ako je Gospod Bog, idite za njime, ako je Baal, idite za njime!“ (Review and Herald, 9. kolovoza 1906.)