Jutarnji stih

Danas su potrebni Ilije

“Ali sam ostavio u Izraelu sedam tisuća, sve koljena koja se nisu savila pred Baalom i sva usta koja ga nisu cjelivala.” (1. o kraljevima 19,18 — Varaždinska Biblija)
“Ilija je mislio da jedini u Izraelu služi pravome Bogu. Ali Onaj koji čita svako srce otkrio je proroku da ima još mnogo onih koji su Mu ostali vjerni tijekom dugih godina otpada. … Iz iskustava koja je Ilija stekao u tim danima obeshrabrenja i prividnog poraza mogu se izvući mnoge korisne pouke, neprocjenjivo dragocjene za Božje sluge našega vremena, vremena koje je obilježeno općim otpadom od svega što je pravo. Otpad koji sada prevladava vrlo je sličan onome koji se u prorokove dane širio Izraelom. Uzdižući ljudsko iznad božanskoga, slaveći omiljene vođe, obožavajući ovaj svijet, stavljajući znanost iznad istina otkrivenja, mnoštvo danas ide za Baalom. Sumnja i nevjerovanje svojim mračnim utjecajem osvajaju um i srce, i mnogima su ljudske teorije postale važnije od božanskih riječi. Javno se tvrdi da je došlo vrijeme da se ljudski razum uzdigne iznad biblijskog nauka. Božji zakon, božansko mjerilo pravednosti, proglašava se nevažećim. Neprijatelj svake istine nastoji svojom zavodničkom silom navesti muškarce i žene da ljudske ustanove uzdignu umjesto Boga i da zaborave ono što je bilo određeno da čovječanstvu donese sreću i spasenje. Ipak, ovaj otpad, ma koliko se proširio, nije sveopći. Nisu svi u svijetu bezakonici i puni grijeha; nisu svi stali na stranu neprijatelja. Bog ima … mnogo onih koji se nadaju, iako se teško nadati da će Isus uskoro doći i ukinuti vladavinu grijeha i smrti. … Takvima je potrebna osobna pomoć onih koji su upoznali Boga i snagu Njegove Riječi. … Kad se oni koji razumiju biblijske istine trude da pronađu ljude koji čeznu za svjetlošću, Božji anđeli će stati uz njih. … Mnogi će prestati odavati počasti ljudskim ustanovama i neustrašivo stati na stranu Boga i Njegovog Zakona.” (Izraelski proroci i kraljevi, str. 109—110)


Komentiraj