Darovatelj svakog dobrog i savršenog dara

20. 04. 2023.

“Ti otvaraš ruku svoju, do mile volje sitiš sve živo.” (Psalam 145,16)

Nježna Gospodnja milost, ljubav i milosrđe izlijevaju se na nas u svim danima našeg života, i cijeli svijet treba biti ispunjen zahvalnim glasovima objavljujući Božju dobrotu i ljubav. Psalmist kaže: “Oči sviju u tebe su uprte, ti im hranu daješ u pravo vrijeme. Ti otvaraš ruku svoju, do mile volje sitiš sve živo.” (Psalam 145,15.16) Kada smo bili prodani pod grijeh, Onaj koji je bio bogat slavom osiromašio je radi nas, da bismo se mi Njegovim siromaštvom obogatili. Mi možemo upitati svoju dušu: “Koliko si dužna mojem Gospodinu?” Kristova dobrota pokazuje se svakoga dana u godini. On nam svakodnevno daje svoje darove. Njegov Duh Sveti neprestano djeluje privlačeći srca muškaraca i žena, upućujući ih u svaku istinu. Prije svojeg raspeća, Krist je rekao ožalošćenim učenicima da će im poslati Branitelja koji će zauvijek biti s njima. Kristova milost upućena nama umnožava se i primamo je bez ograničenja. Potoci spasenja stalno teku prema nama.

Gledajući što je Krist učinio i što čini za djecu ljudskog roda, zar Mu ne trebamo donijeti darove zahvalnosti? Trebaju li naši darovi teći samo između nas, a da pritom zaboravimo na Darovatelja svakog dobrog i savršenog dara? Gospodin je rekao: “Jer ja častim one koji mene časte.” (1. Samuelova 2,30) Ne trebamo čekati da priložimo darove Bogu dok ne budemo bez duga. Njegovo djelo zahtijeva sredstva koja je nama povjerio, i mi trebamo prinijeti dio na Božji oltar isto tako dragovoljno kao što je beskrajna žrtva prinesena za nas. Nemamo vremena za gubljenje kad je riječ o polaganju našeg blaga u nebesku riznicu. U svemu što činimo ne zaboravimo Boga. Ako Ga ljubimo cijelim svojim srcem, sjetit ćemo se što On traži od nas. Bog zahtijeva da budemo slični Njemu, da oponašamo Kristov primjer samopožrtvovnosti i da živimo životom samoodricanja. U molitvi trebamo pitati: “Koliko dugujem Gospodinu?“

Ima li onih koji zakidaju Boga u desetini i darovima? Izravnajte svoje račune; obvezu prema Bogu ne ostavljajte kao posljednju stvar koju trebate riješiti. (Signs of the Times, 6. siječnja 1890.)

Za razmišljanje: Kada mi je Bog na čudesan način vratio novac koji sam žrtvovao za Njegovo djelo? Na koje još načine Bog vraća ono što smo uložili za Njega?

 

Preporučujemo: