Dijete iz Nazareta

3. 10. 2023.

“Danas vam se u Davidovu gradu rodio Spasitelj — Krist, Gospodin.” (Luka 2,11)

Svako dijete može steći znanje kao što ga je Isus stekao. Dok se pokušavamo upoznati s našim nebeskim Ocem uz pomoć Njegove Riječi, anđeli će nam se približiti, naš će um ojačati, naš se karakter uzdići i oplemeniti. Postat ćemo sličniji Spasitelju. Dok promatramo lijepo i veličanstveno u prirodi, naši će se osjećaji usmjeriti k Bogu. Dok je duh ispunjen divljenjem, duša se okrepljuje dodirom s Beskonačnim preko Njegovih djela. Zajednica s Bogom u molitvi razvija umne i moralne sposobnosti, a duhovna sila jača dok razmišljamo o onome što je duhovno.

Isusov je život bio život u skladu s Bogom. Dok je bio dijete, mislio je i govorio kao dijete, ali ni najmanji trag grijeha nije kvario Božje obličje u Njemu. Ipak, On nije bio oslobođen kušnji. Zloća stanovnika Nazareta bila je poslovična. Natanaelovim pitanjem iskazano je mišljenje o njihovom lošem glasu: “Iz Nazareta može li što dobro izići?” (Ivan 1,46) Isus je postavljen tamo gdje će se Njegov karakter iskušati. Bilo je nužno da stalno bude oprezan kako bi sačuvao svoju čistoću. Bio je podložan svim borbama s kojima se i mi susrećemo, kako bi nam mogao biti uzor u djetinjstvu, mladosti i zreloj dobi.

Sotona je bio neumoran u svojim naporima da savlada Dijete iz Nazareta. Od najranijih godina Isusa su čuvali nebeski anđeli, pa ipak je Njegov život bio duga borba protiv sila tame. Kneza tame vrijeđalo je i zbunjivalo da na Zemlji postoji život neuprljan zlom. Nije bilo sredstva kojim nije pokušao Isusa uhvatiti u zamku. Nijedno dijete ljudskog roda neće nikada biti pozvano da živi svetim životom usred tako žestoke borbe s kušnjom kao što je to doživio naš Spasitelj.

Isusovi roditelji bili su siromašni i ovisili su o svakodnevnom mukotrpnom radu. Upoznao je siromaštvo, samoodricanje i oskudicu. Ovo je iskustvo bilo Njegova zaštita. U Njegovom marljivom životu nije bilo trenutaka dokolice da prizovu kušnju. (Isusov život, str. 44,45)

Za razmišljanje: Što mogu učiniti da okruženje i kultura u kojoj živim ne oblikuju moj karakter?