Jutarnji stih

Dionici Kristove naravi

“Tim nas je obdario skupocjenim i najvećim obećanim dobrima, da po njima, umaknuvši pokvarenosti koja je zbog opake požude u svijetu, postanete dionici božanske naravi.” (2. Petrova 1,4)

Kakva se samo ljepota karaktera blistavo pokazuje u svakidašnjem životu Isusa Krista! On treba biti i naš Primjer. Pred nama je velika zadaća da svoj karakter oblikujemo po ugledu na božanski. Kristova milost mora oblikovati cijelo biće, jer njezina pobjeda neće biti potpuna sve dok nebeski svemir ne bude vidio stalnu nježnost osjećaja, ljubav sličnu Kristovoj i sveta djela u ponašanju Božje djece. (KH 200)
Svatko od nas mora steći svoje osobno iskustvo. Nitko se za spasenje ne može osloniti na iskustvo ili ponašanje bilo kojeg drugog čovjeka. Svatko od nas mora se upoznati s Kristom da bi Ga mogao pravilno predstaviti svijetu. “Njegova božanska snaga obdarila nas je svime što je potrebno za život i pobožnost, pravom spoznajom onoga koji nas je pozvao vlastitom slavom i moći.” (2. Petrova 1,3) Nitko se od nas ne treba izgovarati na svoju naglu narav, svoj nesavršeni karakter, svoju sebičnost, zavist, ljubomoru ili bilo kakvu nečistoću duše, tijela ili duha. …
Mi moramo učiti od Krista. Moramo znati što je On onima koje je otkupio. Moramo shvatiti da smo vjerujući u Njega stekli prednost da postanemo dionici božanske naravi i na taj način uteknemo od tjelesnih želja ovoga svijeta. I tako ćemo se očistiti od svakoga grijeha, svih nedostataka u karakteru. Mi ne moramo zadržati nijednu grešnu sklonost. …
Dok stječemo dioništvo božanske naravi, naslijeđene i stečene sklonosti prema zlu nestaju iz našeg karaktera i mi postajemo živa sila na dobro. Stalno učeći od svojeg božanskog Učitelja, svakoga dana dobivajući dio u Njegovoj naravi, surađujemo s Bogom u nadvladavanju sotonskih kušnji. Bog čini, i čovjek čini, da bi čovjek mogao postati jedno s Kristom kao što je Krist jedno s Ocem. I tada ćemo boraviti s Kristom u onome što je nebesko. Um će počivati u miru i sigurnosti s Isusom. … U Njemu se krije svaka punina. …
Bog nam je dao svaku sposobnost i svaku milost. On nam je stavio na raspolaganje bogatstva nebeske riznice i naša je prednost da stalno crpimo iz tog obilja. (RH, 24. travnja 1900.)


Komentiraj