Divni Učitelj

24. 10. 2023.

„A u zoru se opet pojavi u hramu. Sav je narod dolazio k njemu. On sjede i poče ih učiti.” (Ivan 8,2)

Židovski svećenici i glavari mrzili su Isusa, ali je narod dolazio slušati Njegove mudre riječi i gledati Njegova silna djela. Potaknut dubokim zanimanjem i željom da čuje učenje tog divnog Učitelja, narod je žudno išao za Isusom. I od glavara su mnogi vjerovali u Njega, ali se nisu usuđivali to javno priznati da ne bi bili istjerani iz sinagoge. Svećenici i starješine zaključili su da moraju nešto poduzeti kako bi pozornost naroda odvratili od Isusa. Plašili su se da će sav narod povjerovati u Njega i da će time njihova sigurnost kao vođa biti ugrožena. Oni moraju izgubiti svoj položaj ili Isusa poslati u smrt. Međutim, ako i uklone Njega, još uvijek će ostati živi spomenici Njegove moći.

Isus je Lazara iz Betanije probudio iz smrti; i sada ako i ubiju Isusa, plašili su se da će Lazar nastaviti svjedočiti o Njegovoj božanskoj sili. Narod je sa svih strana došao vidjeti onoga koji je bio podignut iz groba; zato su glavari donijeli odluku da ubiju i Lazara i tako učine kraj tom uzbuđenju. Onda će se narod ponovno vratiti ljudskim predajama dajući “desetinu od metvice, komorača i kima” i ponovno će pasti pod njihov utjecaj. Složili su se da Isusa treba uhvatiti kada bude sam, jer ako bi pokušali na Njega dići ruke pred mnoštvom, kad je pozornost svih usredotočena na Njega, narod bi ih kamenovao.

Juda je znao koliko se oni žele dočepati Isusa pa je ponudio svećenicima i glavarima da im Ga izda za nekoliko srebrnjaka. Njegova ljubav prema novcu navela ga je da svojega Gospodina preda u ruke Njegovih najogorčenijih neprijatelja. Preko Jude je neposredno djelovao Sotona; čak i tijekom najsvečanijeg prizora posljednje večere, izdajica je kovao plan kako će izdati svojeg Učitelja. Glasom punim boli Isus je rekao učenicima da će se te noći svi oni ogriješiti o Njega. U svojoj vatrenoj revnosti, Petar je svečano izjavio da ako bi se čak i svi sablaznili o Isusa, on se nikada neće. Isus mu je rekao: “Šimune, Šimune, pazi, sotona je dobio dopuštenje da vas može rešetati kao pšenicu, ali ja sam molio za te da tvoja vjera ne malakše. Tako i ti, kad se jedanput vratiš k meni, učvrsti svoju braću!” (Luka 22,31.32) (The Story of Redemption, str. 209,210)

Za razmišljanje: Osjetim li katkad ljubomoru zato što Duh Sveti koristi nekoga drugog da čini velika djela za Boga?