Djelovanje Duha

12. 09. 2022.

“A kad dođe Branitelj, kojega ću ja poslati od Oca, Duh istine koji izlazi od Oca, svjedočit će za me.” (Ivan 15,26)

“Ipak vam istinu velim: vama je bolje da ja odem, jer ako ne odem, Branitelj neće doći k vama. Odem li, poslat ću ga k vama. On će, kad dođe, dokazati svijetu zabludu s obzirom na grijeh, na pravednost i na sud.” (Ivan 16,7.8)

Dok s Isusom idu prema križu te posljednje večeri, učenici su zbunjeni i žalosni. On im ponavlja da će ubrzo otići od njih tamo kamo oni ne mogu poći. Ali kada ostanu bez Njega, što će raditi?

U tom kontekstu Isus im ponovno kaže da će poslati Duha Svetoga koji će biti s njima i koji će ih voditi u životu i službi. Oni vjerojatno nisu shvatili veličinu dara Duha te turobne večeri. Ali će shvatiti nakon blagdana Pedesetnice.

U današnjem tekstu Isus iznosi četiri pojedinosti o djelovanju Duha Svetoga. Prvo, On će svjedočiti o Isusu. Ovdje se javlja najzanimljivija činjenica. Od tri Osobe Božanstva najmanje znamo o Duhu Svetom. Zašto? Jer dok je Isus došao pokazati Božju narav i karakter i dok je Duh nadahnuo cijeli Novi zavjet da nam pomogne upoznati Isusa, nitko nije upotpunio naše znanje o Duhu Svetom, trećoj Osobi Božanstva. Zato neki dolaze u napast da Ga smatraju manje važnim ili manje božanskim od Oca i Sina. Međutim, to nije nauk Pisma.

Radosna je vijest da nam Isus na svojoj posljednjoj večeri s učenicima pruža uvid u djelovanje Duha u našem životu. Ne samo da Duh svjedoči o Isusu i pomaže nam da shvatimo Njegov život i nauk, već nas također osvjedočuje u grijeh. To je središnja uloga plana spasenja budući da bez jasne predodžbe o svojim grijesima i nedostacima nećemo osjećati potrebu za Spasiteljem. Pavao posve jasno kaže da se Duh, dok nas suočava s našim grijesima, koristi Božjim zakonom kao idealnim modelom karakternih osobina i djela koje On želi da Njegovi sljedbenici pokazuju u svojem životu (vidi Rimljanima 7,7).

S druge strane novčića osvjedočenja u grijeh nalazi se uloga Duha da nas vodi k Isusu radi oprosta i uzora u životu. A usko je povezano s tim dvjema ulogama osvjedočenje o sudu od strane Duha za one koji odbacuju Isusa.

Danas trebamo ponovno zahvaliti Isusu za dar Pomagača. Bez Duha hod s Isusom bio bi nemoguć. Duh Sveti je pokretačka sila u našem spasenju.

 

Preporučujemo: