"Dokle ćete se protiviti mojim zapovijedima""

12. 04. 2016.

“A šestoga dana, kad spreme što su nakupili, bit će dvaput onoliko koliko su skupljali za svaki dan.” (Izlazak 16,5)
Gospodin je namučio svoj narod, Izrael, dopustivši da padne u egipatsko ropstvo zato što nije išao Njegovim putovima, već Ga je sramotio stalnim prestupanjem Njegovog Zakona. Izloženi tlačenju i teškom ropstvu, Izraelci nisu mogli držati Božju subotu, a zbog dugog miješanja s idolopokloničkim narodom, njihova vjera je postala zbrkana i iskvarena. Druženje s bezbožnima i nevjernima imat će isti utjecaj na one koji vjeruju u sadašnju istinu ako ne budu stalno imali Gospodina pred očima kako bi Njegov Duh bio njihov štit. … Faraon je vidio moćno djelovanje Božjega Duha. Vidio je čuda koja je Gospodin činio preko svojeg sluge. Bez obzira na to, odbio je poslušati Božju zapovijed. Buntovni vladar je oholo pitao: “Tko je taj Jahve da ga ja poslušam — odvrati faraon — i pustim Izraelce? Ja toga Jahvu ne znam niti ću pustiti Izraelce.” (Izlazak 5,2) I dok su ga Božji sudovi pogađali sve teže i teže, on je ustrajavao u svojem opiranju. Odbacujući nebesko svjetlo, postao je tvrdokoran i nedokazan. … Svi koji vlastite zamisli uzdižu iznad jasno izražene Božje volje, govore isto kao i faraon: “Tko je taj Jahve da ga ja poslušam?” Svako odbacivanje svjetla otvrdnjuje srce i pomračuje razumijevanje. Na taj način ljudi sve teže i teže uočavaju razliku između dobra i zla i postaju sve drskiji u odupiranju Božjoj volji. Gospodin je izveo Izraelce iz Egipta da bi mogli svetkovati Njegovu subotu i dao im je posebne upute u vezi s tim. Upute dane Mojsiju zabilježene su za dobrobit svih koji budu živjeli na Zemlji, sve do svršetka vremena. Bog je progovorio, zato poslušajmo Njegove riječi i pokorimo im se. Davanjem mane ljudi su iskušani hoće li vršiti Božji zakon. Tom je prigodom Gospodin preko Mojsija poručio sinovima Izraelovim: “Učinit ću da vam daždi kruh s neba. Neka narod ide i skuplja svaki dan koliko mu za dan treba. Tako ću ih kušati i vidjeti hoće li se držati moga zakona ili neće.” (Izlazak 16,4)… Usprkos jasnoj Božjoj uputi, neki su izišli u namjeri da prikupe manu i sedmog dana, ali je nisu našli. Gospodin je tada rekao Mojsiju: “Dokle ćete odbijati da se pokorite mojim zapovijedima i mojim zakonima?” (Izlazak 16,28) Da ne bi bilo nikakve zabune u vezi s tim, Otac i Sin su se spustili na goru Sinaj i tu su pravila Njegovog Zakona iznesena na veličanstven i zastrašujuć način pred cijelim Izraelom koji je slušao. (Manuscript 3, 1885.)