Donosi mir i odmor

3. 04. 2013.

“Al’ opaki su poput mora uzburkanog koje se ne može smiriti. … ‘Nema mira grešnicima!’ govori Bog moj.” (Izaija 57,20. 21)

Grijeh je razorio naš mir. Dok se “ja” ne pokori, ne možemo naći mir. Nikakva ljudska sila ne može obuzdati strasti koje gospodare srcem. Mi smo ovdje bespomoćni kao i učenici u utišavanju razbješnjele bure. Međutim, Onaj koji je naredio da se umire divovski valovi u Galileji, izgovorio je riječ mira svakoj duši. Ma koliko žestoka bila bura, oni koji se obrate Isusu … dobit će oslobođenje. Njegova milost koja miri dušu s Bogom utišava borbu ljudskih strasti i u Njegovoj ljubavi srce ima mir. (Isusov život, str. 270)
Veliki dio sile počiva u tom jedinom “imenu pod nebom danom ljudima po kojem nam se treba spasiti”. (Djela 4,12) … Jedini lijek protiv poroka je Kristova milost i sila. (Put u bolji život, str. 105)
Svaka strast mora se držati pod kontrolom posvećenoga razuma, milošću koju nam je Bog obilno stavio na raspolaganje. Mi živimo u ozračju sotonskih čarolija. Neprijatelj će baciti mrežu raspusnosti na svaku dušu koja nije zaštićena Kristovom milošću. Kušnje će doći; ali ako budemo motrili na neprijatelja, ako zadržimo ravnotežu uspostavljenu samokontrolom i neporočnošću, zavodnički duhovi neće imati nikakvog utjecaja na nas. Oni koji nijednim svojim postupkom ne prizivaju kušnje, imat će snage da im se odupru kada se pojave; ali oni koji se zadržavaju u ozračju zla, sami će biti krivi ako budu svladani i ako odustanu od svoje postojanosti. …
Muškarci i žene moraju stalno paziti na sebe; moraju neprestano biti oprezni ne dopuštajući sebi nijednu riječ i nijedno djelo kojim bi doprinijeli da se loše govori o njihovom dobru. Onaj koji tvrdi da je Kristov sljedbenik mora paziti na sebe, čuvati se da se ne opogani i ne uprlja ni u mislima, ni u riječima ni u djelima. Svojim utjecajem on treba uzdizati druge. Njegov život treba odsjajivati svijetle zrake Sunca Pravednosti. … Stalna budnost cijena je sigurnosti! (CT 257,258)

Leave a Comment