Donosi sklad

21. 07. 2013.

“Ne molim samo za njih nego i za one koji će po njihovoj riječi vjerovati u me, da svi budu jedno. Kao što si ti, Oče, u meni, i ja u tebi, tako neka i oni u nama budu jedno, da svijet vjeruje da si me ti poslao!” (Ivan 17,20.21)

Nakon izlijevanja Svetoga Duha učenici su pošli objavljivati uskrslog Spasitelja; spasenje duša bilo je njihova jedina želja. Radovali su se ljepoti druženja sa svetima. Bili su nježni, promišljeni, puni samoodricanja, spremni da prinesu svaku žrtvu na oltar istine. Po Kristovoj izričitoj naredbi, u svakidašnjem međusobnom druženju pokazivali su ljubav. …
Sklad i jedinstvo među ljudima različitih naravi najsnažnije je moguće svjedočanstvo da je Bog poslao svojega Sina na svijet da spasi grešnike. Mi imamo prednost pružati takvo svjedočanstvo. Međutim, da bismo to učinili, moramo se staviti pod Božje zapovjedništvo. Naš karakter mora se oblikovati po ugledu na Njegov karakter, naša volja mora biti pokorena Njegovoj volji. (8T 241—243)
Mi imamo istu vjeru, članovi smo iste obitelji, djeca istog nebeskog Oca, s istom blaženom nadom u besmrtnost. Kako bi uska i nježna trebala biti veza koja nas spaja! Ljudi u svijetu promatraju nas u želji da vide ima li naša vjera posvećujući utjecaj na naše srce. Oni vrlo brzo prepoznaju svaku manu u našem životu, svaku nedosljednost u našem ponašanju. Nemojmo im pružiti bilo kakvu mogućnost da prigovaraju našoj vjeri. …
Mala neslaganja, ako ih naglašavamo, mogu navesti na djela koja razaraju kršćansko zajedništvo. Nemojmo dopustiti neprijatelju da na taj način stekne prednost nad nama. Nastavimo se približavati Bogu i jedni drugima. … Srce našega Spasitelja želi da Njegovi sljedbenici ostvare Božju namjeru u svoj njezinoj visini i dubini. Oni trebaju biti jedno u Njemu, iako su rasijani po cijelom svijetu. … Kada bismo stvarno vjerovali u Kristovu molitvu … jedinstvo djelovanja zapažalo bi se u našim redovima. Brat bi se povezao s bratom zlatnim sponama Kristove ljubavi. Samo Božji Duh može dovesti do takvog jedinstva. Onaj koji je posvetio sebe, može posvetiti i svoje učenike. Sjedinjeni s Njim, bit će najsvetijom vezom sjedinjeni i jedni s drugima. (Isto, 242,243)