Dragulj ili šljunak

26. 04. 2014.

““Toga dana — riječ je Jahve nad Vojskama — uzet ću te, Zerubabele, sine Šealtielov, slugo moja — riječ je Jahvina — i stavit ću te kao pečatnjak, jer tebe izabrah — riječ je Jahve nad Vojskama.”“ (Hagaj 2,23)

Kršćani su Kristovi dragulji. Oni trebaju sjati za Njega blistavim sjajem, šireći svjetlo Njegove ljepote. Njihov sjaj ovisi o uglačanosti koju su dobili. Oni sami mogu odlučiti hoće li biti uglačani ili će ostati neuglačani. No svatko tko je proglašen dostojnim mjesta u Gospodnjem hramu mora se podvrgnuti procesu glačanja. Bez glačanja, koje obavlja Gospodin, ne mogu odražavati više svjetla od običnog šljunka.
Krist kaže čovjeku: ““Ti pripadaš meni. Ja sam te otkupio. Sada si samo grubi kamen, ali ako se staviš u moje ruke, ja ću te uglačati i sjaj kojim ćeš zablistati služit će na čast mojem imenu. Nitko te ne može uzeti iz moje ruke. Ja ću te učiniti svojim posebnim blagom. Na dan mojega krunjenja, ti ćeš biti dragulj u mojoj kruni radosti.”“
Božanski Radnik gubi malo vremena na bezvrijedni materijal. On glača samo dragocjeno kamenje po ugledu na kamenje ugrađeno u palače, uklanjajući sve grube uglove. Ovaj proces je težak i naporan; ranjava ljudski ponos. Krist udara duboko u iskustvo koje je čovjek u svojoj samodovoljnosti smatrao savršenim, uklanjajući svaki ponos iz njegovog karaktera. On uklanja suvišnu površinu i stavljajući kamen na kolo za glačanje, pritiska ga tako da se potpuno ukloni svaka neravnina. Zatim, podižući dragulj prema svjetlu, Učitelj vidi u njemu odraz svojega lika i proglašava ga dostojnim mjesta u svojem kovčegu. ““Toga dana — riječ je Jahve nad Vojskama — uzet ću te, Zerubabele, sine Šealtielov, slugo moja — riječ je Jahvina — i stavit ću te kao pečatnjak, jer tebe izabrah — riječ je Jahve nad Vojskama.”“ Neka bude blagoslovljeno iskustvo, ma koliko okrutno, koje daje novu vrijednost kamenu i pomaže mu da blista živim sjajem! (4 SDA BC 1177)
Bog neće dopustiti da ijedan Njegov radnik iskrenog srca bude ostavljen da se sam bori protiv nadmoćnog neprijatelja i da bude pobijeđen. On čuva kao drago kamenje svakoga čiji je život sakriven s Kristom u Bogu. (7T 67)

Leave a Comment