Druga usporedba u kojoj dolazi do sukobljavanja

26. 07. 2022.

“Poslušajte drugu usporedbu! Bijaše neki domaćin koji posadi vinograd … te ga dade u zakup vinogradarima pa ode iz toga kraja. Kad se približi vrijeme berbe, posla sluge svoje vinogradarima da uzmu plodove. Vinogradari uhvatiše sluge: nekog izmlatiše, nekog ubiše, nekog kamenovaše. … Napokon, posla k njima svoga sina. … Ali vinogradari … zgrabiše ga, izbaciše izvan vinograda i tu ga ubiše. Kada dođe gospodar vinograda, kako će postupiti s tim vinogradarima?” (Matej 21,33-40)

Druga usporedba u kojoj dolazi do sukobljavanja čini veliki korak naprijed. Dok je usporedba o dvojici sinova oslikala pasivan otpor židovskih vođa, ovdje je riječ o aktivnom — u tolikoj mjeri da ukazuje i na odbacivanje proroka i na ubijanje sina. Bilo je gotovo nemoguće da ijedan židovski slušatelj u opisu vinograda ne zapazi kako se radi o Božjem ljubljenom Izraelu. U Izaiji 5,1-7 vinograd je opisan na sličan način. Međutim, u Izaiji je problem u vinovoj lozi, dok je ovdje u vinogradarima. U oba slučaja posljedica odbacivanja je božanski sud.

Iz usporedbe o vinogradarima možemo naučiti nekoliko pouka. Prva je da je Bog strpljiv. On ne šalje sluge samo jednom, već to čini višeput. On ne odustaje lako od svoje djece. Druga je pouka isto tako očita — vinogradari su izopačeni. Ako je glavna tema evanđeoskog izvještaja Božja ljubav, protuteža je odbacivanje te ljubavi od strane ljudskog roda. Tragedija i ove usporedbe i povijesti jest da je toliko često upravo Božji izabrani narod odbacio ono što je On nudio.

Treća pouka odnosi se na veliko značenje slanja Sina. Ipak, vinogradari će ubiti čak i Njega. Usporedba prikazuje da će tim činom na kraju osuditi sami sebe.

Četvrta pouka glasi da je Božji sud, iako spor, ipak siguran i neopoziv. Osuda određenih vinogradara iz Mateja 21 doći će s uništenjem Jeruzalema.

Peta pouka usporedbe jest prenošenje Božjeg kraljevstva s izraelskog naroda na novi narod. “Tako će vam se — velim”, izjavljuje Isus vrlo jasno, “oduzeti kraljevstvo Božje i dat će se narodu koji rađa njegovim rodom.” (Matej 21,43) Taj novi narod je kršćanska Crkva koja je baštinila izraelska obećanja i odgovornosti Saveza.

Neka Bog pomogne svojem novom narodu da ne pokaže istu izopačenost kao stari.

 

Preporučujemo:

Leave a Comment